Pod rządami premiera Justina Trudeau liczba miejsc pracy w federalnym sektorze publicznym odnotowała trzykrotny wzrost  przy czym w zeszłym roku wzrost był rekordowy.

Z rocznego raportu Kanadyjskiej Komisji ds. Usług Publicznych wynika, że ​​do końca ostatniego roku podatkowego 31 marca 2023 r. federalna służba publiczna wzrosła do 274 218 pracowników.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Według raportu nastąpił wzrost o 6,5% rok do roku i skumulowany wzrost o 40,4% więcej niż na koniec roku podatkowego 2014-2015.

Dane Sekretariatu Rady Skarbu Kanady potwierdzają raport, ujawniając, że niektóre departamenty i agencje nieuwzględnione w zestawie również wzrosły w tym samym okresie o 30%, osiągając rekordową liczbę 357 247 dodatkowych pracowników.

W całym roku budżetowym 2022–2023 rząd zatrudnił 71 000 pracowników zewnętrznych, co oznacza wzrost o prawie 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. W raporcie wskazano również, że 59,3% zatrudnienia z zewnątrz i awansów wewnętrznych w zeszłym roku odbyło się bez ogłaszania najmu.

Jak poinformował urzędnik ds. budżetu parlamentu, kolejnym zauważalnym wzrostem był dramatyczny wzrost wydatków na personel – o 39,9% w porównaniu z latami 2021–2022.

W tym samym okresie o 14,7% wzrosły także wydatki na usługi profesjonalne i specjalne.

Ponadto liczba dochodzeń wszczętych  wobec pracowników urzędników państwowych w związku z zarzutami dotyczącymi niewłaściwej działalności politycznej lub innych nieprawidłowości wzrosła trzykrotnie z 34 w latach 2021–2022 do 109 w ubiegłym roku.

Większość tych dochodzeń dotyczyła rzekomych błędów, zaniedbań lub niewłaściwego postępowania w związku z zewnętrznym procesem rekrutacji, co stanowiło wzrost o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym liczba dochodzeń w sprawie domniemanych oszustw wzrosła o 40%.