Minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly potwierdziła wsparcie Kanady dla Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) po wydaniu przez ten sąd tymczasowego orzeczenia w sprawie oskarżenia Izraela o ludobójstwo wysuniętego przez Republikę Południowej Afryki..

„Kanada wspiera kluczową rolę MTS w pokojowym rozstrzyganiu sporów oraz jego pracę na rzecz utrzymania międzynarodowego porządku opartego na zasadach” – napisała Joly w komunikacie z 26 stycznia .
Orzeczenie  MTS, głównego organu sądowego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 26 stycznia , nakazuje Izraelowi  podjęcie dodatkowych kroków w celu ochrony ludności cywilnej i zapewnienia zachowania dowodów dotyczących rzekomych aktów ludobójstwa w konflikcie z Hamasem w Strefie Gazy .
Orzeczenie to wynika z oskarżenia Republiki Południowej Afryki, że Izrael naruszył Konwencję ONZ o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Orzeczenie MTS stanowi decyzję tymczasową, ponieważ sprawa dotycząca zarzutów o ludobójstwo jest nadal rozpatrywana.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Joly podkreśliła, że ​​Kanada czeka na ostateczną decyzję MTS z siedzibą w Hadze.

„Nasze wsparcie dla MTS nie oznacza, że ​​akceptujemy założenia sprawy wniesionej przez Republikę Południowej Afryki” – wyjaśniła Joly. „Do MTS należy podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie, czego dzisiaj nie zrobił. Nadal bardzo uważnie śledzimy tę sprawę.”

Republika Południowej Afryki utrzymuje , że działania Izraela w Strefie Gazy stanowią ludobójstwo. Argumentuje, że działania Izraela wydają się mieć na celu zniszczenie „znacznej części palestyńskiej grupy narodowej, rasowej i etnicznej”. Przedstawiciele Republiki Południowej Afryki zwrócili się także do MTS o nałożenie zawieszenia broni w Strefie Gazy do czasu rozpatrzenia przez sąd zarzutów ludobójstwa. Jednakże zarządzenie sądu nie obejmowało nakazu zawieszenia broni.
W swojej decyzji większość sędziów MTS zadecydowała, że ​​Izrael musi podjąć konkretne środki w celu ochrony palestyńskiej ludności cywilnej, przeciwstawić się wszelkim nawoływaniom do ludobójstwa wobec nich i karać je, ułatwić pomoc humanitarną i zabezpieczyć dowody związane z zarzutami o ludobójstwo.

Trybunał nakazał także Izraelowi przedłożenie w ciągu miesiąca raportu szczegółowo opisującego przestrzeganie dyrektyw.

MTS przyznał w swojej wstępnej decyzji, że Republika Południowej Afryki przedstawiła wiarygodny argument uzasadniający żądanie stwierdzenia ludobójstwa..

Kwestia ta spowodowała rozłam w klubie liberalnym w Kanadzie. Część parlamentarzystów liberalnych zdecydowanie popiera prawo Izraela do samoobrony, co obejmuje działania przeciwko Hamasowi i środki zapobiegawcze przeciwko potencjalnym przyszłym zagrożeniom. Inni opowiadają się jednak za zawieszeniem broni, podkreślając potrzebę zajęcia się kryzysem humanitarnym dotykającym Palestyńczyków. Ambasador Izraela wezwał Kanadę do jasnego stanowiska w sprawie zarzutów o ludobójstwo kierowanych do sądu Organizacji Narodów Zjednoczonych.  Ambasador Iddo Moed podkreślił tę kwestię w oświadczeniu z 18 stycznia, stwierdzając: „W czasie, gdy wiodące liberalne demokracje na świecie oraz wielu najbliższych sojuszników Kanady i członków G7 (…) jednoznacznie odrzucają cyniczny wniosek Republiki Południowej Afryki, Izrael wzywa Kanadę do nie pozostawiać miejsca na błędną interpretację kwestii, która jest krystalicznie jasna.”

26 stycznia grupa siedmiu międzynarodowych organizacji żydowskich, w tym Kanadyjskie Centrum ds. Izraela i Spraw Żydowskich, wydała oświadczenie w sprawie orzeczenia sądu.
W oświadczeniu J7 potwierdziła, że ​​MTS odrzucił żądanie Republiki Południowej Afryki dotyczące izraelskiego zawieszenia broni, stwierdzając, że jest to pośrednie uznanie prawa Izraela do samoobrony w Gazie.

J7 odnotowało także żądanie sądu dotyczące natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Jednakże grupa J7 wyraziła głębokie rozczarowanie decyzją MTS o zarządzeniu środków tymczasowych, których Izrael musi przestrzegać, twierdząc, że dodaje to wiarygodności temu, co grupa uważa za bezpodstawne twierdzenia Republiki Południowej Afryki.