Jak wynika z e-maila wysłanego we wtorek, przez miasto Edmonton będzie realizować plany 15-minutowego miasta.

Plany dzielnicowe odgrywają kluczową rolę w urzeczywistnieniu wizji ‘Community of Communities zawartej w Planie Miasta poprzez położenie podwalin pod społeczności 15-minutowe. Wizja ta ma zapewnić nowym i obecnym mieszkańcom większe możliwości mieszkaniowe, rekreacyjne, edukacyjne i zawodowe we wszystkich w ramach dzielnic Edmonton i zapewnić więcej możliwości podróżowania w obrębie dzielnic i pomiędzy nimi.” czytamy w e-mailu

Mieszkańcom Edmonton powiedziano, że miasto będzie „głęboko zapoznawać się z Waszymi opiniami” od stycznia do marca, a następnie przedstawi raport w kwietniu.

W dniach 28–30 maja miasto przedstawi zasady umożliwiające przyjęcie polityki i planów dzielnicy oraz wycofanie lub zmianę innych planów podczas publicznego posiedzenia rady miasta.

Od 1 stycznia miasto ma nowy regulamin zagospodarowania przestrzennego, który udostępnił na interaktywnej platformie internetowej . Użytkownicy mogą zlokalizować swoją strefę i zapoznać się z obowiązującymi przepisami na mapie online . Najważniejsze punkty są dostępne w skrócie , natomiast kompleksowe zasoby są dostępne na stronie edmonton.ca/zoningbylaw w sekcji Zasoby edukacyjne. Pytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres zoningbylawrenewal@edmonton.ca .

Miasto zachwala postępy w planowaniu urbanistycznym oraz „łączeniu i upiększaniu miasta, w tym otwarcie stacji LRT NAIT/Blatchford Market oraz postępy w projekcie rewitalizacji Valley Line West i William Hawrelak Park ”.

Koncepcja 15-minutowego miasta ma zwolenników, ale spotkała się również z krytyką i sprzeciwem ze strony ludzi i grup w Kanadzie i poza nią. Krytycy uważają, że technokratyczne rządy mogą pewnego dnia różnych powodów łatwo ograniczyć dostęp do usług do jednej dzielnicy lub ograniczyć przepływ ludzi między dzielnicami.

Koncepcję 15-minutowego miasta realizuje od dawna Mississauga