APEL

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W OBRONIE ŻYCIA DZIECI I ZDROWIA KOBIET ZAGROŻONYCH PLANOWANĄ ZMIANĄ PRAWA W KIERUNKU SZEROKIEGO UDOSTĘPNIENIA ABORCJI W POLSCE

Warszawa 4.02.2024

Szanowny Pan Donald Tusk, Premier RP,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Apelujemy do Pana o zaprzestanie działań ukierunkowanych na udostępnienie w Polsce aborcji, na życzenie do dwunastego tygodnia życia dziecka oraz podczas całej ciąży, aż do porodu w sytuacjach, kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki, w przypadkach rozpoznania i podejrzenia chorób lub wad rozwojowych oraz wówczas, kiedy ciąża jest rezultatem przestępstwa.

Traktujemy te działania jako atak na życie niewinnych dzieci, na zdrowie kobiet i godność rodzin, na dobro naszego kraju, fizyczne i moralne zdrowie przyszłych pokoleń. Prowadzą one także do niszczenia wrażliwości sumień lekarzy.

Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Konieczne jest określanie procedury aborcji tak, aby oddać jej istotę. Nie można się dać zastraszyć poprawnością polityczną. Aborcja to mordowanie dzieci. Nie da się wobec faktów naukowych nazwać kłamliwie abortowanych dzieci grudką tkanek, jeżeli zabijane tuż przed terminem porodu będą ważyły kilka kilogramów. Są to kwestie najwyższej wagi, dotyczące życia i śmierci ludzi. To sprawa być albo nie być naszych braci i sióstr, a więc przyszłości Polski.

  1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. (Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 2.1.)

Lekarz nie zabija. Zmuszanie lekarza do wykonywania aborcji to jednocześnie nakłanianie go do działań niezgodnych z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Od chwili poczęcia każdy człowiek ma już określone wszystkie cechy fizyczne i psychiczne. Od tego momentu każdy z nas jest człowiekiem. To nie jest kwestia światopoglądu, czy religii, ale współczesnej wiedzy medycznej. Prawo do życia każdego człowieka od poczęcia wynika z prawa naturalnego.

Aborcja nie jest procedurą diagnostyczną ani leczniczą należącą do opieki zdrowotnej. Jest formą wykonania wyroku śmierci wydanego na niewinnej osobie przez nieistniejący sąd. Zamiast życia sprowadza śmierć, zamiast zdrowia, somatyczne i psychiczne problemy matek. Piszemy „matek” a nie „kobiet”, ponieważ kobieta po aborcji nie przestaje być matką, jest nadal matką zabitego dziecka. Przymusowe wpisywanie procedury aborcji do kontraktów wszystkich szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia jest nadużyciem. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że „nie wolno wymuszać na podmiotach leczniczych wykonywania świadczeń wrażliwych moralnie”

  1. Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. (Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 39)

Powołaniem lekarza jest diagnozować i leczyć choroby. Podczas ciąży lekarz opiekuje się dwiema osobami, matką i dzieckiem, jest rzecznikiem ich obojga, strażnikiem ich praw. Nowe przepisy powołują się na rzekome prawo matki do aborcji, zabicia swojego dziecka. Takie prawo, Panie Premierze nie istnieje. Istnieje natomiast prawo do życia, pierwsze z ludzkich praw.

  1. Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawiania życia, asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka. Nie może też wykorzystywać swej wiedzy i umiejętności dla ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania. (Kodeks Etyki Lekarskiej Art.74.)

Przymusowe wpisanie aborcji do kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia powoduje presję uczestniczenia lekarzy w tym procederze. Położne zmuszone do uczestniczenia w procedurach aborcji wbrew swojej woli i swojemu sumieniu relacjonują z płaczem jak wygląda aborcja eugeniczna w zaawansowanej ciąży. Dziecko czasami rodzi się żywe i umiera w cierpieniu, poniżone, samotne, bez pomocy, wsparcia oddechowego i ogrzania, dusząc się. Tak, Panie Premierze, aborcja jest formą tortur i poniżającego, nieludzkiego traktowania, które chce Pan upowszechnić.

  1. Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.(Kodeks Etyki Lekarskiej Art.4. )

Dla nas lekarzy, specjalistów różnych dziedzin medycznych, także matek, żon, mężów i ojców, życie ludzkie jest wartością najwyższą, dlatego realizując swoje zawodowe powołanie chcemy służyć każdemu życiu od poczęcia do śmierci zgodnie z prawem naturalnym, przysięgą Hipokratesa, Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz obowiązującą nas Konstytucją RP. Tymczasem dowiadujemy się, że zamierza Pan wyrzucić klauzulę sumienia lekarskiego, zmienić lekarzy w bezmyślne i bezduszne manekiny wykonujące bezrefleksyjnie wszystkie polecenia przełożonych i życzenia pacjentów, w tym przypadku raczej klientów. Lekarze mają być pozbawieni autonomii zawodowej i wolności sumienia, która jest dana każdemu człowiekowi razem z jego czy jej ludzką godnością.

  1. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.(Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 2.2)

Uśmiercenie dziecka przed jego narodzeniem nigdy nie leży w jego interesie, bo życie jest jego dobrem najwyższym. Aborcja nie jest źródłem dobra dla rodziców, wcześniej czy później boleśnie się o tym przekonują.

Matce w nieoczekiwanej ciąży potrzebne jest wsparcie medyczne, psychologiczne i duchowe a nie propozycja aborcji, która zabija dziecko a nigdy nie rozwiązuje problemów rodzinnych, zdrowotnych czy społecznych ale je tworzy.

Oświadczamy, że żaden nacisk społeczny, czy administracyjne wymagania, które Pan, Panie Premierze zamierza wprowadzić forsując nieludzkie prawo aborcyjne nie skłoni nas do zgody na niszczenie etosu zawodu lekarskiego i zaufania społecznego, ani do nieprzestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz porzucenia zwykłej przyzwoitości. Nie ma na to naszej zgody !

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii,

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa,

Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii,

Prezes Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Do wiadomości:

Prezydent RP Andrzej Duda

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich dr Tadeusz Wadas