Dear Friends, Drodzy Państwo,

Several Polish print and internet media outlets have published and commented on our letter against Polish military involvement in Ukraine that was addressed to President Duda, Prime Minister Tusk, Minister of Foreign Affairs Sikorski and Marshals of Sejm and Senate, Holownia and Kidawa-Błońska. Most of the outlets have characterized the content of the letter as controversial. Such treatment is unsurprising, considering the subject media closely follow the official, substantially propagandized narratives regarding Ukraine. To gain more clarity on the subject, please watch the interview I gave yesterday to Piotr Szlachtowicz. Sorry, the interview is available only in Polish. Please click on the link below.

Kilka polskich mediów drukowanych i kanałów internetowych opublikowało i skomentowało nasze oświadczenie przeciwko polskiemu zaangażowaniu militarnemu na Ukrainie, zaadresowane do Prezydenta Dudy, Premiera Tuska, Ministra Spraw Zagranicznych Sikorskiego oraz Marszałków Sejmu i Senatu Hołowni i Kidawy-Błońskiej. Większość mediów określiła treść tego listu jako kontrowersyjną. Takie potraktowanie sprawy nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że media te w znacznym stopniu propagują oficjalną narrację dotyczącą Ukrainy. Aby uzyskać większą jasność odnośnie tematu potencjalnego polskiego zaangażowania militarnego na Ukrainie, proszę obejrzeć wywiad, którego wczoraj udzieliłem Piotrowi Szlachtowiczowi. Wywiad dostępny jest w języku polskim. .

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Thanks, Dziękuję,

Edward Wojciech Jeśman

president@joinpasi.org

P.S. Please consider subscribing to and supporting Piotr’s channel financially.