W lutym kanadyjska gospodarka utworzyła 41 000 miejsc pracy, jednak wzrost zatrudnienia w dalszym ciągu pozostaje w tyle za silnym wzrostem liczby ludności   kraju, dlatego ​​stopa bezrobocia wzrosła w zeszłym miesiącu do 5,8%.

Wzrost liczby miejsc pracy rozłożył się na kilka branż w sektorze usług, przy czym największy wzrost zatrudnienia nastąpił w sektorze zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Wysoki wzrost liczby ludności dodał do gospodarki więcej konsumentów i pracowników, umożliwiając ciągły wzrost liczby miejsc pracy w kraju.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jednak inne miary zatrudnienia pokazują słabszy obraz rynku pracy.

Statistics Canada kładzie ostatnio większy nacisk na wskaźnik zatrudnienia, aby sprawdzić, czy przyrost miejsc pracy nadąża za wzrostem liczby ludności. Agencja  zauważa w piątkowym raporcie, że stopa zatrudnienia – reprezentująca odsetek zatrudnionych Kanadyjczyków w wieku powyżej 15 lat – spadła w lutym piąty miesiąc z rzędu.

To najdłuższy okres ciągłych spadków od sześciomiesięcznego okresu zakończonego w kwietniu 2009 roku.

Tymczasem płace w Kanadzie nadal szybko rosną. Średnia stawka godzinowa wzrosła o pięć procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, w porównaniu z 5,3 procent w styczniu.