Proponowana zmiana w polityce Rady Szkolnej Okręgu Ottawa-Carleton (OCDSB) dotycząca ceremonii ukończenia szkoły graduation spowodowałaby przejście   na ceremonie inauguracji commencement  i umożliwienie w nich udziału uczniom, którzy nie uzyskali odpowiednich ocen.

„Główna różnica między ceremonią commencement a ceremonią ukończenia szkoły polega na tym, że ta pierwsza ma bardziej włączający charakter” – czytamy  w oświadczeniu. „Jest to zgodne z większymi zobowiązaniami Zarządu na rzecz równości, włączenia społecznego i różnorodności”.

Ceremonie inauguracji obejmują wszystkich uczniów, w tym tych, którzy w przeszłości musieli stawić czoła wyzwaniom w systemie edukacji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Proponowana polityka stanowi, że niektórzy uczniowie mogą z różnych powodów nie kończyć szkoły wraz z klasą, ale nie powinno to „uniemożliwiać” im świętowania kamieni milowych wraz z rówieśnikami.

Ponadto nagrody dla uczniów kończących szkołę, w tym trofea, medale i inne nagrody tradycyjnie wręczane podczas ceremonii ukończenia szkoły, zostaną wycofywane na rzecz omówienia osiągnięć, uwzględniając szeroki wachlarz doświadczeń i talentów uczniów, ale nie mających ściśle akademickiego charakteru.

„Podróże edukacyjne uczniów są różnorodne, co oznacza, że ​​wszystkie doświadczenia uczniów powinny mieć możliwość świętowania w obecności ich nauczycieli, rówieśników, rodzin i przyjaciół” – stwierdzono w raporcie przedstawionym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.