Trudeau zapowiada, że 8,4 miliona dolarów z funduszy podatników zostanie przeznaczonych na badania nad tym, w jaki sposób zmiany klimatyczne skutkują  upadkiem demokracji. Ostrzega Kanadyjczyków przed “rosnącą nieufnością do rządu i mediów”, którą pogłębia dezinformacja i misinformacja.

Czy ktoś jest w stanie pomyśleć, że ci, którzy dostaną te środki, odważą się wykazać, że nie ma takiego związku?

– gd

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU