Konserwatyści potępili proponowaną ustawę, która zakazywałaby rodzicom dawania klapsów swoim dzieciom.

Podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości Izby Gmin 11 kwietnia konserwatywni członkowie parlamentu  wyśmiali projekt ustawy C-273  NDP , który ma na celu uregulowanie środków dyscyplinujących jakie mogą stosować rodzice wobec dzieci w domu.

Projekt ustawy C-273, jest sponsorowany przez posła NDP Petera Juliana, który twierdzi, że jego ustawodawstwo popiera Światowa Organizacja Zdrowia.

Projekt ustawy ma na celu uchylenie art. 43 kanadyjskiego kodeksu karnego, który stanowi: „Każdy nauczyciel, rodzic lub osoba zastępująca rodzica ma prawo użyć siły w celu ukarania ucznia lub dziecka, które jest niepełnoletnie” pod jego opieką, jeżeli siła nie przekracza tego, co jest rozsądne w danych okolicznościach.”

Julian twierdził, że obecne prawo „mówi nam, że zranienie drugiej osoby jest akceptowalnym i uzasadnionym sposobem rozwiązania konfliktu”.

Tymczasem konserwatywny poseł Rob Moore kwestionował, dlaczego komisja sprawiedliwości skupia się na dyscyplinie rodzicielskiej „w czasie, gdy w Kanadzie gwałtownie rośnie przemoc”. „W samym Toronto liczba kradzieży samochodów wzrosła o 300 procent, zabójstwa gangów wzrosły o 100 procent, mamy do czynienia z niebezpiecznym kryzysem opioidowym” – oznajmił. „Zamiast tego zajmujemy się ustawą, która kryminalizowałaby zachowanie i działania kochających rodziców”.

W lutym premier Justin Trudeau obiecał , że „rząd jest niezachwiany w swoim zaangażowaniu w zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa fizycznego dzieci w całym kraju”.„Dlatego popieramy ustawę C-273 i jej ważny cel, jakim jest ochrona naszych dzieci przed przemocą i molestowaniem” – kontynuował. „Z niecierpliwością czekamy na wysłuchanie ekspertów podczas badania w komisji tego ważnego prawodawstwa”.

14 lutego ustawa przeszła drugie czytanie w Izbie Gmin.