Budżet federalny wspomina o stworzeniu hipotek halal jako środka umożliwiającego „muzułmańskim Kanadyjczykom i innym zróżnicowanym społecznościom dalsze uczestnictwo w rynku mieszkaniowym”

Budżet federalny na 2024 r. zapowiada, że rząd liberalny planuje wprowadzenie „kredytów hipotecznych halal” jako sposobu na zwiększenie dostępu do własności domów.

W marcu 2024 r. rząd rozpoczął konsultacje z dostawcami usług finansowych i „różnorodnymi społecznościami”, chcąc rozszerzyć politykę kredytów hipotecznych o alternatywne źródła finansowania. Rząd liberalny twierdzi, że jesienią ogłosi szczegółowo, jak taki plan będzie wyglądał.

Prawo islamskie, czyli szariat, zabrania muzułmanom lichwy pobierania lub otrzymywania odsetek, ponieważ są postrzegani jako wyzyskujące i niemoralne Zamiast udzielać pożyczek, banki islamskie stosują różne struktury płatności, aby uniknąć pobierania odsetek.

Kredyty hipoteczne zgodne z szariatem obejmują struktury płatności, które eliminują odsetki. Istnieją trzy popularne typy kredytów hipotecznych halal: ijara, Musharaka i Murabaha.

Ijara to model wynajmu na własność, w którym bank kupuje aktywa i wynajmuje je klientowi na określony czas. Wpłaty trafiają do kapitału i zapewniają zysk instytucji finansowej.

Musharaka, forma partnerstwa z finansistą, polega na tym, że obie strony są właścicielami nieruchomości do czasu stopniowego przeniesienia kapitału i rozwiązania spółki.

Murabaha to system kredytowy, w którym własność zostaje natychmiast sprzedana klientowi, a zyski uwzględnione są w ostatecznej ofercie. Uwzględniana jest historia kredytowa kupującego, depozyt i warunki umowy.

Ponieważ instrumenty te są uważane za bardziej ryzykowne, często są droższe niż tradycyjna pożyczka odsetkowa. Duże banki kanadyjskie nie oferują obecnie kredytów hipotecznych halal, co rząd liberalny ma nadzieję zmienić.