Jak podaje w swym biuletynie Parents As First Educators (PAFE) flaga homoseksualna, która promuje wśród małych dzieci ideologie o charakterze seksualnym nadal jest wywieszana w niektórych szkołach katolickich regionu Dufferin Peel mimo tego, że kuratorium podjęło ostatnio decyzję o nieumieszczaniu jej na masztach przed budynkami szkoły.

Najwyraźniej mimo, że  szkoły katolickie powinny traktować priorytetowo wartości religijne, flaga ta jest wywieszana wewnątrz niektórych szkół.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

I tak na przykład PAFE podaje, że „większość rodziców w katolickiej szkole podstawowej St. Sofia’s w Mississauga z szacunkiem poprosiło dyrektorkę, Sandrą Donaghue o usunięcie flagi a ta odmówiła”.

Kilka dni po tym, jak zarząd DPCDSB niedawno zakazał wywieszania flag Pride POZA szkołami, Rebel News odkryło pełnowymiarową flagę „Pride” WEWNĄTRZ biur zarządu DPCDSB.

Co więcej, obecne zasady nie zabraniają wieszanie flag „Dumy” w szkołach.

Dlatego na CitizenGO można podpisać petycję domagającą się od dyrektorów szkół św. Zofii Sandrę Donaghue i wicedyrektorkę Rosinę Cosentino, dyrektorkę szkoły św. Jana Chrzciciela Laurę Tuccitto, kuratorów Dulcie Belchior i Jodi Kuran oraz powierników DPCDSB o usunięcie flag dumy ze wszystkich szkół.

Rodzice wysyłając swoje dzieci do „katolickiej” szkoły podstawowej, oczekują, że ich dzieci NIE będą nauczane wypaczonych, świeckich i postępowych ideologii.

Wpajanie dzieciom wiary w cokolwiek innego, wbrew nauczaniu Kościoła, zdradza podstawowe wartości, których rodzice oczekują od katolickiej edukacji.

Jeżeli rada szkoły ma być „katolicka”, musi przestrzegać nauk Chrystusa i Jego Kościoła. Jeśli mamy naprawdę kochać ludzi, musimy rozpoznać w nich coś więcej niż tylko istoty seksualne. Prawdziwa miłość to kochanie jednostki, ponieważ Bóg stworzył nas wszystkich na swój obraz i pomaganie jej w unikaniu grzechów, które ją krzywdzą.

Wywieszanie flag „Dumy” w szkołach „katolickich” jest skandalem. Celebrują one ten sam seksualny styl życia, który jest prezentowany na Paradach Równości, jednocześnie wysyłając wiadomość, że najważniejszym aspektem tożsamości danej osoby jest wymyślona „tożsamość seksualna”. – piszą autorzy petycji w CitizenGo

Więcej: Rebel News: Rada szkoły katolickiej odrzuca wywieszanie flagi Dumy… ale i tak ją wywiesza!
https://www.rebelnews.com/catholic_school_board_rejects_ Flying_pride_flag_only_to_fly_ one_anyway​

Podwójne standardy wśród katolików propagujących „
dumę LGBT: ” https://www.catholic.com/audio/cot/the-double-standard-of-catholics-that-push-lgbt-pride