Z  sondażu Leger wynika, że ​​zdecydowana większość Kanadyjczyków jest dumna ze swojego kraju, jednak nasze poczucie dumy narodowej jest niższe niż kilka lat temu.

Firma sondażowa Leger przeprowadziła ankietę przed Dniem Kanady wśród 1607 osób w zeszły weekend, pytając, jak czują się w związku z byciem Kanadyjczykiem. Firma zadała podobne pytania grupie 1003 Amerykanów przed 4 lipca.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wyniki sugerują, że zdecydowana większość z nas – 76 procent – ​​nazwałaby siebie dumnymi Kanadyjczykami.

Jednak 45 procent osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że czują się mniej dumni niż pięć lat temu, w 2019 r. Jest to wzrost o 16 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2021, kiedy zadano to samo pytanie.

Respondenci zostali poproszeni o wybranie z listy rzeczy, które sprawiają, że są najbardziej dumni z bycia Kanadyjczykami. Na szczycie listy znalazło się naturalne piękno kraju, a następnie powszechna opieka zdrowotna, wolność i równość, pokojowe i bezpieczne społeczeństwo oraz wielokulturowość.

Tylko jedna na pięć osób stwierdziła, że ​​ich rodacy z Kanady dają im poczucie dumy.

Długie listy oczekujących, brak lekarzy rodzinnych i przepełnione izby przyjęć, o których w ostatnich latach pisano w gazetach w całym kraju, odbijają się negatywnie na naszej wspólnej dumie z ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan systemu opieki zdrowotnej znalazł się na pierwszym miejscu listy obaw respondentów, ustępując jedynie nierównościom ekonomicznym i ubóstwu jako czynniki, które sprawiają, że ludzie czują się najmniej dumni z bycia Kanadyjczykiem.

Trzecie miejsce na liście zajmuje obecny rząd federalny.

Z sondażu wynika, że ​​zdecydowana większość osób, które jako najważniejsze zagrożenie uznały liberałów Trudeau, stwierdziła również, że popiera federalnych konserwatystów.

W rzeczywistości wyborcy Partii Konserwatywnej częściej niż pięć lat temu twierdzili, że są mniej dumni z bycia Kanadyjczykiem. Z tym stwierdzeniem zgodziło się 65 proc. z nich, w porównaniu z zaledwie 26 proc. wyborców Partii Liberalnej, 41 proc. zwolenników Nowej Demokratycznej Partii i 36 proc. tych, którzy popierają Blok Quebec.

A jednak najbardziej dumnym regionem okazały się konserwatywne rejony Alberty, Saskatchewan i Manitoby, gdzie ponad 80 procent mieszkańców stwierdziło, że są dumnymi Kanadyjczykami.

Tylko 22 procent respondentów z Quebecu stwierdziło, że planuje świętować Dzień Kanady, co jest najniższym wynikiem w kraju. Quebec niedawno, 24 czerwca, obchodził Dzień Świętego Jana Chrzciciela, znany również jako Fête nationale, .

Mniej niż połowa ankietowanych planuje świętować 1 lipca.

W sumie zaledwie 7% ankietowanych stwierdziło, że jest bardziej dumne niż w 2019 r., a 45% stwierdziło, że sytuacja się nie zmieniła.

Tymczasem w USA na południe od granicy, gdzie około jeden na pięciu respondentów stwierdził, że jest bardziej dumny z bycia Amerykaninem niż pięć lat temu. Kolejne 45 procent stwierdziło, że ich nastroje się nie zmieniły, a 35 procent stwierdziło, że spadło ich poczucie dumy.

Połowa amerykańskich respondentów twierdzi,  że ​​ich kraj ojczysty jest jednym z najlepszych miejsc do życia na świecie, w porównaniu z 41 procentami Kanadyjczyków.

Jedna czwarta kanadyjskich respondentów stwierdziła, że ​​Kanada ma wiele do zrobienia, aby sprostać swojej reputacji najlepszego kraju na świecie, podczas gdy tylko pięć procent Amerykanów powiedziało to samo o USA.  27 procent uważa, że USA muszą rozwiązać pewne problemy, ale mają świetlaną przyszłość. Tylko osiem procent kanadyjskich respondentów  tak myśli o Kanadzie.