Monday, October 3, 2022
video

Hap­py Cana­da Day!

We stand on guard for thee
video

Nie gło­suj­my na dono­szą­cych na Polskę

W drugiej turze wyborów zagłosuję na Andrzeja Dudę
video

Ochot­ni­cze Huf­ce Pracy

Kolejny Komentarz "Znad jeziora"
video

Wide­ofe­lie­ton: Czy USA są w sta­nie się odrodzić?

Elity wychowane bez poczucia obowiązku i pokory, słabo wykształcona i coraz bardziej zlumpenproletaryzowana ludność wielkich miast, podsycane przez opozycję konflikty rasowe, nieuctwo i analfabetyzm...
video

Migaw­ka: Dąć moż­na tyl­ko na świe­żym powietrzu…

W Parku Mississauga Valley orkiestra kościelna z Mar Elias EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ONTARIO ćwiczy w warunkach polowych
video

Two­je Radio z Hamil­ton o wol­no­ści słowa

Audycja z udziałem A. Kumora https://cfmu.ca/ tutaj do ściągnięcia cały podcast https://cfmu.ca/episodes/21530-twoje-radio-episode-for-2020-07-05
video

AMPE­Re — sil­ni­ki, któ­re zmie­nią świat

Gdyby tylko w Polsce im nikt nie przeszkadzał... Wojciech Gaj Jabłoński pracuje nad rewelacyjnymi silnikami jednosuwowymi (w...
video

Idą cza­sy regla­men­ta­cji i regu­la­cji; koniec “mody” na wol­ny rynek

Pandemia spowoduje jeszcze większą reglamentację i kontrolę państwową nad gospodarką, jednocześnie spowalniając tempo konsumpcji, wolny rynek, obrót gotówkowy, stopniowo odchodzić będą do przeszłości.
video

Marsz Nie­pod­le­gło­ści 2019, roz­mo­wy, migaw­ki, relacje

Nasza relacja z Marszu Niepodległości, rozmowy z uczestnikami, migawki z rozpoczęcia marszu.
video

Poseł Grze­gorz Braun dla “Goń­ca”

We wtorek 12 listopada odbędzie się ślubowanie nowych posłów, w tym m.in. Grzegorza Brauna, który w rozmowie z "Gońcem" dziękuje m.in. Polonii kanadyjskiej i...