Saturday, August 13, 2022
video

Kumor: waha­dło pokoleniowe

Skąd się biorą Polacy biorący udział w antyreligijnych bluźnierczych burdach pod egidą LGBTQ?
video

Z ks. Karo­lem Steh­li­nem FSSPX o kry­zy­sie wiary

Ks. Karol Stehlin przybył do Toronto, aby głosić rekolekcje, korzystając z okazji przeprowadziliśmy z nim kolejny już wywiad. Plan rekolekcji w języku polskim Nauki rekolekcyjne odprawiane...
video

Oby­wa­te­lu przy­mus szcze­pie­nia roz­wie­je Two­je wątpliwości

Andrzej Kumor komentuje najnowsze doniesienia na temat wyborów w Kanadzie, paszportów szczepionkowych oraz segregacji sanitarnej
video

Ktoś nam chce zro­bić rewo­lu­cję koło domu

Rządzący nami arywiści usiłują wykorzystać kryzys spowodowany przez zamknięcie gospodarki w celu przeformatowania życia społecznego i procesów ekonomicznych - komentuje Andrzej Kumor zwracając uwagę...
video

Sytu­acja w Kanadzie

Andrzej Kumor dla telewizji e misja
video

Opła­tek w klu­bie Bia­ły Żagiel

Doroczny opłatek w klubie Żeglarskim, Biały Żagiel połączony z Tawerną pod Żłóbkiem otwierał komandor klubu Adam Korzeniewski wybijając tzw. szklanki na otwarcie. Leszek Bieńczyk przypomniał,...
video

Nie rób­my nic do cze­go nie jeste­śmy przekonani

Propaganda jest toporna, zderzajmy ją z wieloma źródłami informacji, patrzmy które się sprawdzają z czasem, nie wierzmy mediom, prasa często kłamie, rozmawiajmy z ludźmi,...
video

Kon­wój — czy­li chce­my zadać kil­ka pytań rządzącym…

Konwój rozmowa z Robertem Barukiem
video

o. Ludwik Stry­czek OMI pol­ski misjo­narz z Kamerunu

Z informacji na stronach parafii św. Kazimierza w Toronto o. Ludwik Stryczek OMI Urodził się 3 sierpnia 1958 w Łące w rodzinie chłopskiej Józefa i Łucji...
video

Wyjazd do Pol­ski. Pożegnanie

Andrzej Kumor, tym razem z Krakowa - opowiada o swoim ojcu