Sunday, January 23, 2022
video

Free the North Free the Kids w Port Credit

Protest antymaskowy w postaci pikniku w Port Credit sobota 29 maja 2021
video

Życze­nia świą­tecz­ne z polo­nij­nej para­fii św. Euge­niu­sza de Maze­nod z Brampton

O. Wojciech Kurzydło proboszcz parafii św. Mazenoda i gospodarz pięknego kościoła pod tym wezwaniem składa życzenia świąteczne
video

W trud­nych cza­sach trze­ba się wspierać

Kolejny wideofelieton Andrzeja Kumora
video

Wol­ność jest korzyst­na ewolucyjnie

Wolność sprzyja różnorodności a różnorodność ma wartość ewolucyjną - mówi Andrzej Kumor
video

Bez kwa­ran­tan­ny komen­tarz z Krakowa

Wrażenia z Polski i paszporty szczepionkowe w Kanadzie, Andrzej Kumor komentuje - wciąż z Krakowa
video

Uro­czy­stość Pod­nie­sie­nia Fla­gi Państwowej…

Reportaż z obchodów Święta Niepodległości w konsulacie RP w Toronto z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych, KPK i innych. *** W miniony weekend odbyły się w Toronto...
video

Polo­nia „na kartę”

Czyżby więc ktoś w Warszawie chciał rozwiązać ostatecznie kwestię Polonii „folkloryzując” nas przy pomocy Karty Polaka. Polak polonijny mógłby zatańczyć, zaśpiewać, przyklasnąć, przytupem, a nie wtrącać się do polskiego grajdołka politycznego. Tam mieszać mają starsi i mądrzejsi.
video

Naj­więk­sza pol­ska biblio­te­ka w Ame­ry­ce Północnej

W centrum Jana Pawła II w Mississaudze od 30 lat mieści się największa polska biblioteka w Ameryce. zapraszamy do rozmowy z Paniami Bibliotekarkami oraz...
video

Podą­ża­nie za świa­tłem. Wysta­wa Wil­ka Markiewicza

Wilek Markiewicz był myślicielem, publicystą, ale przede wszystkim artystą, cały czas poszukiwał odpowiedzi na podstawowe pytania o życie, o człowieka, Żyd z...