Z siódmego dorocznego raportu News Media Canada – Newspapers 24/7 – wynika, że 88 proc. Kanadyjczyków każdego tygodnia czyta gazety. To najwięcej od 2012 roku, czyli od czasu, gdy przeprowadzono pierwszą ankietę. Kanadyjczycy deklarują, że czytają gazety w formie drukowanej i wydania elektroniczne co najmniej raz w tygodniu. Gazety pozostają źródłem wiarygodnej i niezależnej informacji, stwierdza Bob Cox, przewodniczący News Media Canada. Czytają je nawet millennialsi – 88 proc. ankietowanych z tej grupy wiekowej powiedziało, że ma dostęp do prasy na telefonie komórkowym.Z roku na rok rośnie czytelnictwo pracy elektronicznej. 83 proc. czytelników ma dostęp do co najmniej jednego tytułu przez internet. Co ciekawe, większość z tych osób traktuje wydania internetowe jako uzupełnienie wydań papierowych. Ogólnie 52 proc. czytelników korzysta z wydań zarówno drukowanych, jak i internetowych. Po gazety drukowanych najwięcej osób sięga rano, natomiast w przypadku wydań elektronicznych pora dnia nie ma aż takiego znaczenia.
Ankieta została przeprowadzona w lutym tego roku. Uczestniczyło w niej 800 Kanadyjczyków, Błąd wynosi 3,5 proc.