Obecnie zaostrzone przepisy zmuszają kredytobiorców do spełnienia testu warunków skrajnych w celu ustalenia, czy będą oni mogli nadal dokonywać płatności, jeśli staną w obliczu wyższych stóp procentowych lub mniejszych dochodów.

Kanada powinna wstrzymać się ze zmianami, aby uprzystępnić udzielanie kredytów na domy i mieszkania, ale powinna przyspieszyć wysiłki na rzecz ograniczenia barier handlowych między prowincjami – doradza Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

MFW przewiduje w raporcie, że realny wzrost produktu krajowego brutto spadnie do 1,5% w 2019 r.,ż, ale  ponownie wzrośnie w 2020 r.

Raport MFW odnosi się do obietnicy konserwatywnego przywódcy Andrew Scheera z zeszłego tygodnia, aby złagodzić test warunków skrajnych w zakresie kredytów hipotecznych. Ponieważ zadłużenie gospodarstw domowych pozostaje wysokie, pożądane jest stopniowe wychłodzenie rynku mieszkaniowego w celu zmniejszenia ryzyka dla gospodarki,  ponieważ zadłużenie gospodarstw domowych pozostaje wysokie
[yop_poll id=”4″]