Rząd federalny wprowadza nowe  ochrony pasażerów linii lotniczych w przeddzień letniego sezonu podróży, ustalając odszkodowania, jakie przewoźnicy muszą zapłacić za niewywiązanie się z zobowiązań.

Nowe przepisy ogłoszone w piątek wejdą w życie w dwóch etapach. Niektóre już od 15 lipca, podczas gdy inne nie wejdą do 15 grudnia.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich lotów do, z oraz na terenie Kanady, w tym lotów łączonych. Duże linie lotnicze, które obsługiwały dwa miliony pasażerów lub więcej w ciągu minionych dwóch lat, będą miały w niektórych przypadkach nieco inny system regulacyjny niż mniejsze linie.

Mniejsze linie lotnicze, na przykład, będą płacić mniejsze odszkodowania za opóźnienia lub odwołania rejsów, które pozostają pod kontrolą linii lotniczych i nie są związane z kwestiami bezpieczeństwa.
[yop_poll id=”4″]
Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek przerwanie podróży czy to z powodu opóźnień na płycie lotniska czy z powodu odwołania lotów czy też odmowy wpuszczenia na pokład, które pozostają w gestii linii lotniczych, będą wymagały wypłacenia odszkodowania. Przerwa w podróży, która jest w gestii linii lotniczych, ale spowodowana została wymogami bezpieczeństwa lotu, nie będzie wymagała odszkodowania, ale linie lotnicze będą musiały zapewnić pasażerom odpowiednie usługi aż do momentu osiągnięcia portu docelowego.

Sytuacje pozostające całkowicie poza kontrolą linii lotniczych będą tylko powodowały, że linie te będą musiały zapewnić, iż pasażerowie osiągną cel swojej podróży; sytuacje, które określa się jako pozostające w gestii linii lotniczych to między innymi: overbooking oraz  serwisowanie samolotu, opóźnienia pozostające  w gestii linii lotniczych, ale związane z bezpieczeństwa lotu, to między innymi usterki techniczne samolotu oraz decyzję pilota powodowane względami bezpieczeństwa.

Przerwanie podróży pozostające poza kontrolą linii lotniczych to szeroka gama różnych możliwości, takich jak: zamieszki, pogoda, katastrofy naturalne, oraz informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa, jak na przykład o podłożeniu bomby.Pierwszy zestaw uregulowań wejdzie do 15 lipca i dotyczy kompensacji podróżnych za opóźnienia na płycie lotniska oraz w momencie kiedy odmawia się wpuszczenia pasażerów na pokład samolotu, a także zagubionego czy zniszczonego  bagażu oraz przewożenia  instrumentów muzycznych. Jedną z usług, które linie lotnicze muszą zaoferować to, na przykład, możliwość skorzystania z toalety podczas postoju samolotu  na płycie lotniska a także odpowiednie wentylowane oraz chłodzenie lub podgrzewanie kabiny pasażerskiej. Pasażerowie mają również otrzymać jedzenie i picie, a także możliwość bezpłatnego skomunikowania się z osobami poza samolotem, o ile jest to możliwe.

Poczynając od 15 lipca pasażerowie, którzy nie wejdą na pokład samolotu z powodu overbookingu będą mieli wypłacone odszkodowanie uzależnione od czasu opóźnienia w dotarciu do celu podróży.

  • Opóźnienie długości mniejszej niż 6 h wymagać będzie odszkodowania w wysokości $900,
  • opóźnienia od 6 do 9 godzin będą skutkowały minimalnym odszkodowaniem w wysokości $1800,
  • a opóźnienia dłuższe niż 9 godzin – minimum $2400

 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia bagażu, linie lotnicze będą odpowiadały w wysokości $2100 za zagubiona walizkę, jak również zwrotowi podlegać będą jakiekolwiek opłaty uiszczone za przewóz tego bagażu przez pasażera

Poczynając od 15 grudnia linie lotnicze będą wypłacały odszkodowanie dla pasażerów za opóźniony lub odwołany lot. Będzie ono uzależnione od rozmiarów linii lotniczych i tak w przypadku dużych linii, gdy  przylot do ostatecznego docelu opóźniony będzie od 3 do 6 h pasażer dostanie $400; w przypadku mniejszych linii $125.

Opóźnienie od 6 do 9 h będzie kosztowało wielkie linie lotnicze $700 na pasażera,  a mniejsze $250.

Opóźnienie ponad 9 godzin  kosztować będzie wielkie linie lotnicze $1000  na pasażera a mniejsze połowę tej wielkości.

Regulacje te nie tylko wymagają by linia lotniczej  zapewniła pasażerowi dotarcie do   docelowego miejsca, ale również w tej samej klasie podróży.Jeśli linie lotnicze nie mogą przebukować pasażera do na inny swój lot, a opóźnienie jest większe niż 9 godzin, to muszą dokonać rezerwacji w konkurencyjnych liniach lotniczych; jeśli pasażer postanowi, że w rezultacie opóźnienia jego podróż traci sens, otrzyma pełną refundację ceny biletu oraz wymagane odszkodowanie finansowe.

Od połowy grudnia linie lotnicze będą również musiały zagwarantować że dzieci w wieku poniżej lat 5 mają miejsca zaraz obok rodzica lub opiekuna, zaś dzieci w wieku od lat 5 do 11 w tym samym rzędzie i nie dalej niż jedno siedzenie od swojego rodzica lub opiekuna, zaś dzieci w wieku od 12 do 13 lat nie dalej niż w odległości 1 rzędu od swego opiekuna/rodzica.

Linie lotnicze, które złamią te przepisy mogą być ukarane grzywną w wysokości do $25 tys. za każdy przypadek.