W nierównym świecie podziału efektów pracy Kanada jest nieco bardziej egalitarna

Prawie połowa wszystkich globalnych wynagrodzeń przypada na 10 procent pracowników na świecie, podczas gdy najniżej opłacane 20 procent otrzymuje mniej niż jeden procent wynagrodzenia – pokazują badania Międzynarodowej Organizacji Pracy .

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii  że płace stają się coraz bardziej nierówne, a klasa średnia traci grunt, ale według MOP Kanada nie ulega temu trendowi.

Agencja ONZ stwierdziła, że ​​najwyższy 10 procent kanadyjskich pracowników zarabia około 24 procent wszystkich wypłat, a liczba ta prawie nie zmieniła się od 2004 do 2017 roku.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

To mniej niż w większości krajów świata, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie 32 procent trafia do najlepiej zarabiających, a w USA 33 procent. W niektórych krajach aż 80 procent dochodu trafia do najlepiej zarabiających

W badanym okresie, w gospodarkach Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych i Niemiec wzrósł udział płac  pracowników o najwyższych dochodach, podczas gdy dla 60 procent pracowników w średnich zakresach spadła.

W Kanadzie klasa średnia pozostała stabilna pod względem udziału w zyskach, choć wielu twierdzi, że ludzie mają coraz mniej pieniędzy do dyspozycji z powodu rosnących kosztów utrzymania.

W gospodarkach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie, nastąpił silny wzrost gospodarczy i wzrosła klasa średnia, ale pogłębiły się nierówności.

Najbiedniejsze kraje mają największe nierówności w wynagrodzeniach, zwłaszcza Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia, Niger i Uganda.

Nierówność między bogatymi i biednymi są niepokojące ponieważ prowadzą do niestabilności społecznej i fal uchodźców.

Globalnie pracownik w pierwszych 10 proc.  otrzymuje średnio 7445 dolarów miesięcznie , podczas gdy pracownik w dolnych 10 proc. otrzymuje równowartość 22 dolarów miesięcznie.

„Większość globalnej siły roboczej jest wyjątkowo nisko opłacana, a dla wielu osób praca nie oznacza posiadania wystarczającej ilości środków do życia” – stwierdza Roger Gomis, ekonomista w departamencie statystyk MOP.

W Kanadzie średnia płaca roczna wyniosła w 2017 roku 51 000 dol. przy granicy niskich dochodów w wysokości $14,200. Granice niskiego dochodu (LICO) to progi dochodów, poniżej których rodzina prawdopodobnie przeznaczy większą część swoich dochodów na artykuły żywnościowe, schronienie i odzież niż przeciętna rodzina.

Problem nierówności pogłębia się ze względu na malejący udział dochodów  uzyskiwanych przez pracowników w porównaniu z tym, co trafia do kapitału. W przypadku pracowników spadł on z 53,7% w 2004 r. do 51,4% w 2017 r., Podczas gdy udział dochodów kapitałowych wzrósł z 46,3% do 48,6%, co zostało tylko chwilowo przerwane przez kryzys finansowy.

Kanada jest nieco bardziej egalitarna w tej mierze, ponieważ w 2017 roku według MOP 61 procent dochodów trafiło do pracowników.