Krzyszof Ziemiec o patriotyzmie Polaków poza Krajem

490

Krzysztof Ziemiec – dziennikarz i dokumentalista podczas koncertu “Nie-zakazane piosenki” w Mississaudze 27 lipca 2019 roku