Krzysz­tof Zie­miec — dzien­ni­karz i doku­men­ta­li­sta pod­czas kon­cer­tu “Nie-zaka­za­ne pio­sen­ki” w Mis­sis­sau­dze 27 lip­ca 2019 roku