Toronto śpiewa (nie)zakazane piosenki

Przy wypełnionej po brzegi sali w centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze odbył się w sobotę prowadzony przez polskiego dziennikarza Krzysztofa Ziemca koncert powstańczej i partyzanckiej pieśni. Koncert zorganizował o. Janusz Jajeśniak OMI proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Toronto. Chórem “Zryw” złożonym z członków polskich chórów z Toronto, Mississauga i Brampton oraz Smyczkami Toronto Sinfonietty dyrygował Maciej Jaśkiewicz. Za kierownictwo muzyczne, aranżacje piosenek, przygotowanie chóru odpowiadali: Bartosz Hadała, Maciej Jaśkiewicz, Mariusz Michalak. Na sali obecnych było trzech uczestników tamtych walk.

Wydarzenie poprzedziła Msza św. za dusze powstańców i za Polskę odprawiona przez emerytowanego biskupa diecezji hamiltońskiej Mateusz Ustrzyckiego. Wzięli w niej udział kombatanci, harcerze z ZHP pgK, przedstawiciele władz RP oraz organizacji polonijnych. Homilię wygłosił  o. Wiesław Zielonka OMI, misjonarz z Polski. Historii Polski nie da się zrozumieć bez Chrystusa i Kościoła mówił, cytując wiersz powstańca Józefa Szczepańskiego “Ziutka” powiedział, że podobnie jak wtedy tej czerwonej zarazie przeciwstawili się Polacy, dzisiaj zagraża Polsce nowa “tęczowa” zaraza, atakująca polską rodzinę i wartości.