Bliskie jest Królestwo Boże

– Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Misja parafialna z okazji 70 lat istnienia kościoła – polskiej Parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Toronto prowadzonej od 70 lat przez ojców misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie.

Co 10 lat każda wspólnota parafialna przeżywa szczególny czas duchowej odnowy – misje parafialne – jest to szczególny czas szukania i poznania Boga, odkrywania na nowo, kolejny raz Jego miłości i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu – czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy.

Jan Paweł II w adhortacji o wiernych świeckich nazywa misje parafialne środkiem okresowej, gruntownej odnowy życia chrześcijańskiego – aby człowiek nie zagubił drogi dobra.

Na emigracji, zdala od rodzinnego kraju, każda polska oblacka parafia w Toronto jest naszym drugim

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

domem – miejscem o drzwiach szeroko otwartych, by służyć Kościołowi i Polakom na obczyźnie w przekazywaniu wiary i świadectw miłości, ucząc jak ułatwić to życie.

 

W dniach od 15. do 26 października 2019 roku wzięliśmy udział w misjach parafialnych w naszej polskiej parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Toronto przy 156 Roncesvalles Ave.  z okazji jej 70 lat istnienia.

Nasz akt zakończenia misji parafialnych prowadzonych przez ojców misjonarzy Oblatów jest obrazem przeżyć duchowej odnowy naszej wspólnoty parafialnej Świętego Kazimierza w Toronto w ciągu tych minionych dni.

Misje Parafialne zakończyła Msza Święta Dziękczynna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Antoniego Krótkiego omi z diecezji Churchill – Zatoka Hudsona z Dalekiej Północy Kanady, w koncelebrze z ojcem prowincjałem misji Oblatów kanadyjskiej prowincji Wniebowzięcia ojcem Alfredem grzempą OMIM – z naszym ojcem proboszczem o. Wojciechem Kurzydło OMI i 20 innymi misjonarzami oblatami przybyłymi na tę uroczystość.

Jubileuszowy Bankiet z udziałem parafian, kapłanów, sióstr zakonnych wieńczył zakończenie misji.

Dziękujemy za te misje parafialne – Dni Łaski – wielką szansę odnowy życia i za dar Boga! Chwała Panu!

Bożena Senkowska – Żukowska