W dniu 9 listopada 2019 r. odbył się wspaniały bankiet 80-lecia Koła Polek Grupy 10. Związku Polaków w Kanadzie. Sala, pełna była gości, dygnitarzy miejskich i polonijnych, najstarszą uczestniczką była 102-letnia pani Malussii. Bankiet przygotowany perfekcyjnie, na co złożyły się konferansjerka, przemowy, wyśmienita kolacja i pokaz artystyczny zespołu “Wisła”. Wręczono odznaczenia władz federalnych i miejskich oraz Centralnego Zarządu Kół Polek i ZPwK. Prezes CZ Kół Polek, a zarazem prezes grupy 17. ZPwK Elżbieta Gazda i prezeska Koła Polek Grupy 10. Elżbieta Grabowska przybliżyły historyczną wartość istnienia kół Polek. Bez nich i ich pracy nie byłoby możliwe utrzymanie polskiej hali.

Resztę bogatej historii przedstawiła korespondentka z Koła Polek.

Prezes Koła Polek Grupy 10.. Elżbieta Grabowska z dyplomem uznania w asyście Elżbiety Gazda prezeski Centralnego Zarządu Kół Polek ZPWK

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Remembrance Day – uroczystą akademią uczczono to święto w grupie 6 – 27 ZPwK w Cambridge. Te patriotyczne tradycje są rokrocznie obchodzone i kontynuowane.

Akademię prowadziła Urszula Walkowska, a prezes Józef Żegleń wygłosił przemówienie o treści patriotycznej i historycznej. Szkółka Polska przedstawiła program; najmłodsi popisali się poprawną polszczyzną prezentując program “Jest Polska”.

Występ zespołu klubu seniora Jana Adamsa swoimi pieśniami patriotycznymi i żołnierskimi wprowadził wszystkich w podniosły nastrój za co otrzymał długotrwałe brawa.

Akademię zakończono wspólnym poczęstunkiem

Chór klubu Seniora; od prawej Jan Adams, Teresa Brzóska, Zdzisław Brzóska, Basia Adams Andrzej Ciochoń, Elżbieta Gazda, Lola Zakrzewski, Gienia Misiak, Stella Kerner, Janek Szymczak.
Wiersze o Niepodległości w wykonaniu Suzanny i Seweny Skrodzki

W Brantford mimo zimowej pogody zgromadzono się przy Brant County War Memorial; ze strony polskiej honorowymi oficerami byli Pan i Pani Dubicki oraz Pan i Pani Lojko. Licznie stawiła się delegacja z SPK. Oddano hołd poległym w I i II wojnie światowej.

Modlitwy prowadził Rev. Jim Vencel CD Padre Branch Royal Canadian Legion. Ceremonię zakończono pieśnią God Save the Queen. Po paradzie spotkano się w sali PTWP na żołnierskim poczęstunku.

Ekspresem zanotował i foto John Krol

Spotkanie po ceremonii Remembrance Day od lewej Z. Brzóska, J. Król, Ed Chrzanowski, były prezes