– Ustawa, która będzie kryminalizować terapię dla osób o skłonnościach homoseksualnych w Kanadzie, jest nikczemnym atakiem na wolność religijną, który może zaprowadzić do więzienia chrześcijan za publiczne głoszenie, że osoby homoseksualne mogą się zmienić, ostrzega kanadyjska organizacja prorodzinna Campaign Life Coalition.

Ustawa S-202, przedłożona w ubiegłym tygodniu przez niezależnego senatora Serge’a Joyal, że osoby, które odniosą korzyść materialną lub finansową “pośrednio lub bezpośrednio” ze świadczenia usług terapeutycznych leczenia z homoseksualizmu osób poniżej 18 roku życia będą popełniały przestępstwo podlegające karze do pięciu lat więzienia – czytamy w Lifesite News.

Ustawa dodatkowo zmienia kodeks karny tak, aby reklama „terapii  konwersji orientacji seksualnej” stała się przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat więzienia.

Mało tego, ale liberalny rząd premiera Justina Trudeau planuje wprowadzić podobny projekt w Izbie Gmin, kiedy Parlament zbierze się po raz pierwszy w styczniu na nowej sesji.

W swoich listach do ministrów określających cele legislacyjne Trudeau poinstruował ministra sprawiedliwości Davida Lamettiego, by zmienił kodeks karny, aby zakazać praktyki terapii konwersyjnej i podjął inne niezbędne kroki w prowincjach i terytoriach, aby zakończyć możliwość takiej terapii w Kanadzie.

Biorąc pod uwagę, że tak jest, oczekuje się, że ustawa senacka S-202 bardzo szybko zostanie przyjęta mówi David Cooke, kierownik  Campaign Life Coalition .

Bill S-202 definiuje „terapię konwersyjną” jako „każdą praktykę, leczenie lub usługę zaprojektowaną w celu zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej lub w celu wyeliminowania lub zmniejszenia pociągu seksualnego lub zachowań seksualnych między osobami tej samej płci. ”

Ta szeroka definicja obejmuje  także „chrześcijańskie doradztwo, modlitwę i ewangelizację skierowane do społeczności LGBT”, a także „praktyki medyczne lub psychologiczne” – ostrzega Cooke.

„Innymi słowy, jeśli publicznie ogłosisz („ reklamujesz ”) wiadomość, że homoseksualiści mogą zostać zbawieni i odmienieni, pójdziesz do więzienia” – dodał.

„A jeśli młody homoseksualista (poniżej 18 roku życia) nawróci się w twoim kościele i zacznie płacić na tacę   (zapewniając„ korzyść ”finansową), przełożeni twojego kościoła pójdą do więzienia”.

„Chrześcijanie mogliby zostać poddani karom za to, że są chrześcijanami. Rząd Kanady zamierza zdelegalizować wysiłki związane z konwersją , jeśli są one w jakikolwiek sposób skierowane do osób, które identyfikują się jako LGBT ”

Campaign Life Coalition  prosi o podpisanie petycji przeciwko ustawie, stwierdzając, że   więzienie ludzi za „pomoc innej osobie w przezwyciężeniu niechcianego pociągu do osób tej samej płci lub dysforii płciowej” to „rzecz absurdalna i totalitarna w swym charakterze ” stanowiąca także  „naruszenie podstawowych praw człowieka tych, którzy chcą się zmienić.”

Pionier i główny autorytet w dziedzinie terapii konwersyjnej dr Joseph Nicolosi  ustalił, że jedna trzecia pacjentów  „odzyskała heteroseksualny popęd płciowy i była w stanie zawrzeć małżeństwo z osobą płci przeciwnej i mieć rodzinę ”- dodał.

Poprosił również zaniepokojonych Kanadyjczyków, aby porozmawiali ze swoim kapłanem lub pastorem i „zachęcali ich, aby wystąpili przeciwko temu prawu i promowali naszą petycję w ich kościołach”.