Plany inwestycji w Lakeview Village są na ukończeniu, ale wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za zapobieganie rozprzestrzeniania się przykrych zapachów pochodzących z pobliskiej oczyszczalni ścieków G.E. Booth. Jeśli plany nowego osiedla na gruntach Ontario Power generation zostaną ostatecznie zatwierdzone, powstaną budynki położone najbliżej oczyszczalni. Deweloperzy z Lakeview Community Partners (LCP) planują zabudowę zaledwie 120 metrów od zakładu oczyszczania ścieków – o 30 metrów bliżej niż wymaga ministerstwo środowiska, konserwacji i parków.

Analizy prowadzone w związku z projektem już dawno wykazały, że budynki będą stać za blisko oczyszczalni, by mieszkańcy mogli cieszyć się czystym powietrzem. Zapach ścieków będzie do nich dolatywał. Deweloper poprosił władze regionu o uwzględnienie długoterminowych działań mających na celu likwidację zapachów w planie kapitałowym regionu i sfinansowanie takich działań np. z opłat pobieranych od inwestorów. Z analiz związanych z projektem wynika jednak, że zapobieganie skutkom sąsiedztwa oczyszczalni należy do obowiązków dewelopera.

Mississauga ma zatwierdzić aplikację LCP do połowy 2020 roku.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU