Według nowego badania przeprowadzonego przez Fraser Institute, pracownicy rządowi zarabiają więcej za podobną pracę, mają więcej dni wolnych rocznie, wcześniej przechodzą na emeryturę i mają większe szanse na emeryturę gwarantującą przyzwoite dochody  niż pracownicy sektora prywatnego.

W raporcie opublikowanym 18 kwietnia niezależny think tank stwierdził, że pracownicy rządowi otrzymują średnio o 8,5 procent wyższe wynagrodzenie niż porównywalny pracownik w sektorze prywatnym, nawet po uwzględnieniu wpływu wieku, płci, wykształcenia, stażu pracy, rodzaju pracy i innych czynników.

Raport sugeruje, że prace rządowe zapewniają hojniejsze świadczenia dodatkowe i wyższe płace, które można byłoby zmniejszyć w czasie recesji, aby obniżyć koszty.

„W czasie, gdy rządy w całej Kanadzie stoją w obliczu poważnej presji fiskalnej w wyniku recesji, dostosowanie rekompensat sektora rządowego do sektora prywatnego pomogłoby obniżyć koszty, niekoniecznie wpływając na usługi”, uważa Ben Eisen, starszy pracownik Fraser Instytut.

Raport „Comparing Government and Private Sector Compensation in Canada, 2023 Edition” stwierdza, że ​​pracownicy rządowi w całej Kanadzie – w tym pracownicy federalni, prowincjonalni i komunalni – otrzymywali średnio o 31,3% wyższe wynagrodzenia niż pracownicy sektora prywatnego w 2021.

W badaniu wykorzystano najnowsze dane dostępne z badań Statistics Canada, aby stwierdzić , że przeciętny pracownik rządowy przechodzi na emeryturę 2,4 roku wcześniej i jest w stanie opuścić pracę z powodów osobistych o pięć dni więcej rocznie niż porównywalni pracownicy pozarządowi.

Praca rządowa oznacza również prawie pięciokrotnie mniejsze ryzyko utraty pracy i prawie dziewięciokrotnie większą szansę na emeryturę zapewniającą  dochód i świadczenia.

Według Instytutu Frasera większość pracowników rządowych (90,6 proc.) otrzymywała taką emeryturę, ale tylko 39,9 proc. pracowników sektora prywatnego mogło przejść na emeryturę na tych samych warunkach.

„W 2021 r. 86,6 proc. pracowników sektora publicznego było objętych zarejestrowanym planem emerytalnym w porównaniu z zaledwie 22,9 proc. w sektorze prywatnym” – napisano.

Pracownicy rządowi byli nieobecni w pracy z powodów osobistych częściej niż pracownicy sektora prywatnego – 14,9 dnia w porównaniu z 9,8 dnia.

W raporcie zauważono, że płace to tylko jeden z aspektów wynagrodzenia. Praca rządowa zapewnia również różne świadczenia pozapłacowe, takie jak emerytury, ubezpieczenie zdrowotne i dentystyczne, większy czas urlopu oraz ubezpieczenie na życie i rentę inwalidzką, czytamy w raporcie.

W Kanadzie w 2021 roku było prawie 4,1 miliona pracowników sektora publicznego, co stanowiło 21,6 procent całkowitego zatrudnienia w kraju. Obejmuje to rządy federalne, prowincjonalne i lokalne, a także agencje rządowe, korporacje koronne i instytucje finansowane przez rząd, takie jak szkoły (w tym uniwersytety) i szpitale, wskazano w raporcie.

Według danych Statistics Canada z 2022 r. pracownicy sektora prywatnego stanowili 64,2% całkowitego zatrudnienia. Pozostałe 14,1 procent, czyli około 2,7 miliona Kanadyjczyków, pracowało na własny rachunek, czytamy w raporcie.

Badanie wykazało również, że mężczyźni zarabiali średnio o 8,7 procent więcej niż kobiety, a absolwenci szkół średnich zarabiali o 5,8 procent więcej niż osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym. Osoba, która ukończyła uniwersytet, zarabiała o 15,9 procent więcej niż Kanadyjczyk z wykształceniem tylko na poziomie szkoły podstawowej, a osoby z wyższym wykształceniem mogły uzyskać pensje wyższe o 22,1 procent.