Zajęcia w szkołach i przedszkolach są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni to okres przejściowy – bez zajęć dydaktycznych, ale z zajęciami opiekuńczymi – informuje na swojej stronie ministerstwo edukacji. Wyjaśnia tam w formie pytań i odpowiedzi, o czym należy wiedzieć w związku z zawieszeniem lekcji.

MEN przypomina, że zajęcia zostały zawieszone na podstawie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Jak zaznaczono – dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat ośmiu, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zajęcia są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek) to okres przejściowy, kiedy to w przedszkolach i szkołach podstawowych będą się odbywać tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte.

Na stronie wyjaśniono, że zajęcia są zawieszane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. „Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo” – wskazano.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Władze uczelni powinny zapewnić jak najszerszej grupie studentów dostęp do kursów online”
– Zalecamy wszelkie formy e-learningowe. Będziemy wspierać uczelnie w przystosowaniu do tych zajęć. Będziemy wspierać uczelnie, które wymagają…

zobacz więcej
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). Są jednak wyjątki: normalnie będą funkcjonować poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich i szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

„Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji” – zaznaczono na stronie MEN.

Jak poinformowano, pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem.

Na stronie resortu edukacji można znaleźć też informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci do ósmego roku życia, o sytuacjach, w których pracodawca może zlecić pracownikami pracę zdalną i o zawieszeniu zajęć na uczelniach.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem.