Jak można się było spodziewać, pomimo rozłożenia możliwości ubiegania się o nowe świadczenia kryzysowe w zależności od miesiąca urodzenia osoby ubiegającej się system komputerowy obsługujący wnioski padł…