Okazuje się, że mieszkańcy Ontario mogą korzystać ze swoich domów letniskowych pod warunkiem, że nie są to nieruchomości dostępne tylko z wody. Nie wolno korzystać z przystani ani miejsc do wodowania łodzi.

Pozostawanie w domu, w swojej “głównej rezydencji”, jest w Ontario zalecane, ale nie jest nakazane. Biuro ontaryjskiego prokuratora generalnego, policja prowincyjna i miejscowe władze na terenach letniskowych ostatecznie potwierdziły, że nie ma zakazu podróży “na cottage”. Mieszczuchy powinny jednak zachowywać się dyskretnie, przywozić ze sobą całe zaopatrzenie, żeby w wiejskich sklepach pozostało też coś dla miejscowych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wyjątkami są jednak mariny, miejsca wodowania łodzi i domy dostępne tylko z wody. Przystanie nie zostały uznane za niezbędne usługi. Nie jest niezbędne serwisowanie łodzi przed rozpoczęciem sezonu, jeśli łódź jest do użytku rekreacyjnego lub jeśli użytkownik korzysta z niej do tego, by dostać się do swojej drugiej posiadłości, dostępnej tylko z wody. Mariny mogą serwisować i wodować łodzie tylko wtedy, gdy ich użytkownicy dopływają nimi do nieruchomości dostępnych wyłącznie z wody i są to ich “główne rezydencje”. Ponadto serwisowane mogą być łodzie ratunkowe i jednostki zapewniające dostawy do społeczności, które dostają zaopatrzenie tylko droga wodną. Operatorzy mariny musza oczywiście sami decydować, kiedy świadczyć usługi, a kiedy nie.

Jeśli chodzi o publiczne miejsca wodowania łodzi, to tu też są pewne obwarowania. Miejsca te mogą być używane jedynie, jeśli chcemy się dostać do swojej “głównej rezydencji” dostępnej tylko z wody lub jeśli wysyłane jest zaopatrzenie do odległych społeczności.