CD Howe Institute twierdzi, że Kanada weszła w recesję z powodu strat gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19.

Powszechnie stosowaną definicją recesji są dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu gospodarczego z kwartału na kwartał.

Jednak rada CD Howe definiuje recesję jako wyraźny, trwały i powszechny spadek zagregowanej działalności gospodarczej, i uwzględnia zarówno PKB, jak i zatrudnienie jako główne mierniki.

W marcowym raporcie o zatrudnieniu wykazano, że w ciągu miesiąca utracono ponad milion miejsc pracy, podczas gdy wstępne szacunki Statistics Canada sugerują, że gospodarka skurczyła się o dziewięć procent w tym samym miesiącu.

Oficjalne szacunki PKB za marzec i pierwszy kwartał 2020 r. Zostaną opublikowane 29 maja.