Rząd Ontario opublikował szczegóły planu finansowego dla edukacji w roku 2021-22, w którym przeznacza około 2 miliardów dolarów m.in. na zasoby kadrowe i inicjatywy związane z ochroną zdrowia psychicznego. 1,6 miliarda ma być przekazane na wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie pandemii.

Rząd chce zobowiązać kuratoria, by przez cały rok szkolny 2021-22 obowiązkowo oferowały możliwość nauki w trybie zdalnym. Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że rząd ogłaszając to wcześniej daje szkołom, uczniom i rodzicom możliwość przygotowania się do kolejnego roku szkolnego. Dodał, że nauczanie w szkołach prewencyjnie ma być organizowane tak, by ograniczyć mieszanie się klas.

Część kuratoriów, w tym Durham District School Board i Waterloo Region District School Board, już opublikowały swoje plany wirtualnego nauczania w roku 2021-22.

W ramach finansowania edukacji rząd rezerwuje 29,4 miliona dol. na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych (np. poprawy systemów wentylacyjnych), 383,6 mln na koszty osobowe, 40 milionów przez dwa lata na nauczanie zdalne. 450 milionów zostanie wydane na środki ochrony osobistej. Inne inwestycje to: 86 mln na opłacenie pielęgniarek i organizację testów dla osób bez objawów COVID-19; 65,5 mln na transport, 59 mln na edukację specjalną; 15 mln na nowe technologie w szkołach; 20 mln na inicjatywy podejmowane przez kuratoria, które mają na celu wsparcie uczniów w powrocie do szkół, w tym uczniów ciemnoskórych, pochodzenia indiańskiego oraz tych z uboższych rodzin, które nieproporcjonalnie mocno odczuły skutki pandemii.

Na inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym rząd przeznacza 80 milionów dol. Planowane jest zatrudnienie dodatkowych specjalistów, organizacja szkoleń dla pedagogów, a także podejmowanie współpracy z lokalnymi poradniami.