Ponad połowa kandydatów na pobyt stały, którzy w ubiegłym roku otrzymali nominację prowincji Ontario, została wyselekcjonowana w systemie Express-Entry. Prowincje często zasilają się osobami, będącymi w puli kandydatów EE. Myślę że jednym z powodów jest to, że kandydaci ci muszą wcześniej zdać język angielski, zrobić ewaluację edukacyjną i posiadać odpowiednie doświadczenie. Często kandydaci puli EE posiadają też rodzinę w Kanadzie i ofertę pracy, a te czynniki stanowią w pewnym sensie o ich imigracyjnej atrakcyjności. Programy ekonomiczne w tym nominacje oparte są bowiem na selekcji, według rządu Kanady, najatrakcyjniejszych czy najpotrzebniejszych ekonomicznie potrzebnych kandydatów, choć z tym można by dyskutować…bo myślę, że zapotrzebowania są w różnych sektorach gospodarczych.

Ekspresowy strumień “Priorytetu Kapitału Ludzkiego” w Ontario zaowocował największą ilością nominacji ze wszystkich kategorii imigracyjnych programu w zeszłym roku. Podobnie może być w 2020. Zakwalifikowanie się do nominacji prowincji gwarantuje, że kandydat zostanie wybrany i zaproszony do złożenia wniosku (ITA) na pobyt stały w Kanadzie. Nominacja przyznaje bowiem bonus aż 600 punktów, co w zupełności wystarcza, by mieć pierwszeństwo w losowaniu.

OINP twierdzi, że około 33 procent wszystkich nominacji w zeszłym roku trafiło do kandydatów z doświadczeniem zawodowym lub ofertą pracy w zawodzie technologicznym w wyniku losowań osób, posiadających potrzebny w Ontario zawód techniczny.
Duży odsetek nominacji Ontario trafił do kandydatów, którzy mieli oferty pracy w Ontario. Studenci zagraniczni stanowili też dużą część wyselekcjonowanych kandydatów.

Zawody techniczne , preferowane przez prowincje i selekcjonowane to:

• Software engineers and designers (NOC 2173)

• Computer programmers and interactive media developers (NOC 2174)

• Computer engineers (NOC 2147)

• Web designers and developers (NOC 2175)

• Database analysts and data administrators (NOC 2172)

• Computer and information systems managers (NOC 0213)

Ontario boryka się obecnie z niedoborem specjalistów w tych zawodach, podobnie jak reszta Kanady. Szacuje się, że do 2021 roku w kanadyjskim sektorze IT będzie potrzebnych aż 220 000 wykwalifikowanych pracowników. Nie wiemy czy realia te się zmienią po okresie koronawirusa.
Kandydaci Express Entry wybrani przez OINP otrzymują powiadomienie o zainteresowaniu prowincji, mają 45 dni na złożenie wniosku o nominację prowincji z Ontario.

Rosną nominację,
Ontario otrzymuje roczny przydział nominacji w ramach programu nominacji rządu federalnego (PNP). Alokacja Ontario w ramach PNP wzrosła i wyniosła 6900 w zeszłym roku, podobnie lub więcej może być w 2020, choć trudno obecnie przewidzieć czy nie nastąpią niebawem duże zmiany programowe.

Izabela Embalo
Licencjonowany Konsultant Imigracyjny

www.emigracjakanada.net

OSOBY ZAINTERESOWANE IMIGRACJĄ PROSIMY O KONTAKT.
Z DUŻYM SUKCESEM POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW OSIEDLIĆ SIĘ NA STAŁE W KANADZIE.
POMOGAMY TAKŻE W SPRAWACH TRUDNYCH (PODANIA HUMANITARNE, ODDALENIA DEPORTACJI, ARESZTY IMIGRACYJNE, REHABILITACJE KRYMINALNE, APELACJE I INNE).

19 LAT DOŚWIADCZENIA

TEL/TEXT: (416)-515-2022
immfls@hotmail.com