Relatywnie nowy program imigracyjny – Program Atlantycki pozwala na imigrację fachowców w wielu zawodach i ma niewysokie wymagania językowe.

Atlantic Immigration Programme to regionalny program imigracyjny, który umożliwia osobom, posiadającym różne zawody oraz absolwentom uczelni wyższych (po kanadyjskich studiach) na uzyskanie stałego pobytu w Kanadzie. W porównaniu na przykład do programu punktowego wymagania językowe są zaniżone, podobnie edukacyjne, czy też finansowe. Dlatego dla wielu może to być bardzo dobrym rozwiązaniem i by osiedlić się na stałe w Kanadzie.
W ramach programu imigracji do prowincji atlantyckich możesz przenieść się do jednej z części wschodniej Kanady i zamieszkać w Nowym Brunszwiku, Nowej Szkocji, Nowej Fundlandii i Labradorze lub na Wyspie Księcia Edwarda.
Aby się ubiegać, kandydat musi znaleźć pracę w jednej z wymienionych kanadyjskich prowincji.
Ponieważ prowincje atlantyckie borykają się z brakiem pracowników, pracodawcy mogą zatrudniać zagranicznych kandydatów w uproszczony sposób, bez uzyskania oceny wpływu na rynek pracy (LMIA), która wymaga od firmy udowodnienia, że wśród obywateli i stałych mieszkańców Kanady nie ma odpowiednich kandydatów na dane stanowisko. A zatem, jeśli chcesz ubiegać się o pracę i pobyt w programie atlantyckim, nie musisz uzyskać LMIA (opinia rynku pracy) od swojego pracodawcy. Jest to już dużym plusem programu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Każda prowincja wyznacza pracodawców, którzy mogą zatrudniać cudzoziemców w ramach Atlantic Immigration Program. O imigrację w ramach programu atlantyckiego mogą ubiegać się dwie kategorie wnioskodawców:

– wykwalifikowani fachowcy z zagranicy
– absolwenci – studenci zagraniczni.

A zatem przyjazd do pracy lub na studia stwarza dość nieskomplikowaną opcję pozostania w Kanadzie na stałe. Wymagania dla tych dwóch kategorii są nieco inne. Warto się z nimi zapoznać.
Program pilotażowy imigracji atlantyckiej (AIP) został uruchomiony już w 2017 roku i aby zapełnić niż demograficzny w zachodniej części Kanady. Rządy prowincji atlantyckich zadecydowały, aby zrobić coś, co prawnie pomoże sprowadzić większą liczbę pracowników. Program okazał się korzystny dla ekonomii kanadyjskiej i dlatego stał się stałą częścią systemu prawnego.
Jeśli kandydat-pracownik zagraniczny otrzyma ofertę pracy od kwalifikującego się pracodawcy, otrzyma wsparcie w procesie imigracyjnym i osiedleniu się w Kanadzie. Zatem emigracja do Kanady zależy często od twoich możliwości znalezienia zatrudnienia w Kanadzie, co można zauważyć poprzez system nominacji prowincji i jak działa one w kontekście prawa imigracyjnego Kanady.

Program atlantycki nie opiera się jedynie na sprowadzeniu w prostszy sposób pracowników zagranicznych, jest to program uzyskania pobytu stałego w tym samym czasie, a udogodnieniem jest to, że kandydaci mogą przyjechać i pracować w Kanadzie i w trakcie ubiegania się już o pobyt.

Oprócz znalezienia odpowiedniego pracodawcy należy udokumentować znajomość języka angielskiego (bądź francuskiego). Obecnie rząd Kanady dopuszcza 2 certyfikaty znajomości angielskiego: IELTS (International English Learning Language System) – najpopularniejszy na świecie egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego oraz CELPIP (Canadian English Language Proficiency Index Program). Pierwszy jest egzaminem brytyjskim, drugi angielskim.
Egzaminy IELTS przeprowadzane są w różnych krajach, także w Polsce, a minimalny poziom waha się pomiędzy 4-6 poziomem i aby móc emigrować na stałe.
Pomocna jest także ewaluacja edukacyjna, która warto przeprowadzić i aby zakwalifikować się na emigrację (www.wes.org).

Osoby, które mają trudności ze znalezieniem możliwości imigracyjnych w programach federalnych, np. Express Entry czy na przykład w prowincji Ontario, powinny zainteresować się programem atlantyckim. Może to być dobrym rozwiązaniem imigracyjnym.

Izabela Embalo
Tel. 416-5152022
www.emigracjakanada.com