Ontaryjska nominacja, czyli szansa na pobyt dla osób z ofertą pracy

Wielokulturowość jest ważną  i docenianą  przez imigrantów cechą  prowincji Ontario, natomiast Toronto uważane jest za najbardziej wielokulturowe miasto na świecie. Program Nominacji Imigrantów w Ontario wspiera pracodawców, którzy chcą zatrudnić na stale zagranicznych pracowników i niekoniecznie z doświadczeniem zawodowym w Kanadzie.

        Prowincja Ontario programem pobytowym nominacji ułatwia rekrutację studentów zagranicznych czy też wykwalifikowanych pracowników, potrzebnych do zaspokojenia potrzeb kadrowych, ekonomicznych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

        OINP jest programem rzędu prowincji Ontario w porozumieniu i współpracy z rządem federalnym. O nominacje prowincji możemy się ubiegać w kilku kategoriach, w tym artykule skupimy się na kategorii programu, przeznaczonym dla imigrantów, posiadająca kwalifikujące się zatrudnienie. Nie wszyscy bowiem pracodawcy w prowincji spełniają warunki sponsorowania na ten program.

        OINP Employer Job Offer: Foreign Worker stream czyli kategoria dla zagranicznych pracowników

        Oferta pracy pracodawcy w kategorii pracowników zagranicznych pozwala zagranicznym pracownikom, posiadającym możliwość zatrudnienia w określonym zawodzie w Ontario, ubieganie się o stałe zamieszkanie (pobyt stały) w Kanadzie. Oferta pracy musi spełniać wymogi programowe kanadyjskiej kwalifikacji zawodowej tak zwanego TEER  (pod uwagę brane są takie czynniki jak wykształcenie, doświadczenie i zakres wykonywanych obowiązków w pracy). Korzystną rzeczą jest to, że do programu ontaryjskiego kwalifikują się nie tylko osoby przebywające i pracujące już w prowincji, ale także pracownicy zagraniczni, posiadający doświadczenie zawodowe poza Kanadą. A zatem ontaryjscy pracodawcy mają możliwości rekrutowania i sponsorowania na pobyt stały i poprzez stalą ofertę pracy także osoby poza krajem. Podobnie zresztą do popularnego programu atlantyckiego. A zatem jeśli kandydat na nominacje-pobyt stały- ma doświadczenie na przykład w Polsce lub innym kraju, także może uczestniczyć w programie.

OINP – wymagania dla kandydata

        Jakie wymaganie musi spełnić dokładniej imigrant, aby zakwalifikować się na program nominacji- kategoria dla osób z oferta pracy w prowincji Ontario?

        Jak już wspomnieliśmy, musi mieć stalą ofertę pracy, w pełnym wymiarze godzin, w kanadyjskiej firmie, znajdującej się i prowadzącej działalność w prowincji Ontario.

        Pełny etat według kanadyjskiego standardu pracy wynosi minimum 1560 godzin rocznie i co najmniej 30 godzin płatnej pracy tygodniowo. Oferowana praca musi mieć także odpowiednie wynagrodzenie, które powinno być równe lub wyższe od średniego poziomu wynagrodzenia tego zawodu w określonym regionie Ontario, w którym imigrant będzie zatrudniony.

        W kwestii doświadczenia zawodowego, kandydat musi udokumentować co najmniej dwa lata formalnego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin lub równowartość godzinną  na etatach niepełnych. Doświadczenie zawodowe musi być też zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających datę rejestracji kandydata na program. Osoby pracujące w Kanadzie muszą udokumentować legalny status- posiadanie autokracji pracy w trakcie zdobywania branego pod uwagę doświadczenia. Tylko osoby, które przebywały i pracowały w Kanadzie z odpowiednią  autoryzacją  mogą uczestniczyć w programie.

        Kolejnym ważnym wymogiem prawnym programu jest intencja stałego osiedlenia się w Ontario.

        OINP – wymagania dla pracodawcy

        Pracodawca, kwalifikujący się na program pobytowy nominacji musi prowadzić aktywną działalność gospodarczą przez co najmniej trzy lata w prowincji Ontario.

        Pracodawcy muszą wykazać, że przed zaoferowaniem kandydatowi stanowiska, próbowali znaleźć odpowiednich pracowników w Kanadzie (stali rezydenci lub obywatele). Pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną  opinię LMIA są zwolnieni z tego wymogu.

        Od potencjalnego pracodawcy- „sponsora” wymaga się także odpowiednich przychodów (w zależności od lokalizacji firmy w Ontario), sprawdzany jest ostatni rok podatkowy.

        Pracodawcy na obszarze GTA muszą wykazać co najmniej $1000 000 całkowitych rocznych przychodów brutto, muszą także zatrudniać co najmniej 5 pracowników (stali rezydenci i/lub obywatele). Pracodawcy poza obszarem GTA muszą wykazać dochód co najmniej $500 000 brutto i zatrudniać 3 pracowników na stałe.

        Jeśli kandydat i sponsorująca firma, otrzymali pozytywną decyzję w etapie pierwszym, zagraniczny pracownik może złożyć podanie o pobyt stały. Wniosek pobytowy rozpatrywany jest przez urzędników rządu federalnego i jeśli pozytywnie zaakceptowany, kandydat (także jego rodzina, jeśli posiada) otrzymuje pobyt stały.

        Program nominacji daje naprawdę duże szanse osobom, które nie mogą zdobyć odpowiedniej ilości punktów lub mają problemy ze zdaniem jedynka angielskiego na odpowiednim poziomie. Wielu kandydatów może zakwalifikował się i bez wizy pracy lub doświadczenia w Kanadzie. Dlatego warto zainteresować się tym programem i skorzystać z tej opcji, o ile nadarzy się taka okazja.

Izabela Embalo

Jakub Ciapka

tel. 416-5152022

office@izaembalo.com

www.izabelaembalo.com