Radni Mississauga krytycznie ocenili sposób, w jaki burmistrz Bonnie Crombie przeforsowała zezwolenie meczetom na  transmitowanie przez głośniki nawoływania do wieczornej modlitwy w czasie Ramadanu z pominięciem miejskich przepisów o ograniczeniu hałasu.
Wniosek taki został przyjęty jednogłośnie 29 kwietnia

Radny Mississauga Ron Starr twierdzi jednak, że nie miał „wszystkich  informacji”, kiedy głosował za zezwoleniem meczetom na nadawanie wezwania na modlitwę.

Komentarze, innych radnych także sugerują, że Crombie wprowadziła w błąd radę, podając nieprawidłowe informacje, a wniosek nie był konsultowany i zgłoszony został “z podłogi” z pominięciem normalnej procedury.

Crombie przyznała, że ​​rada “odczuwa dużą presję” od czasu przyjęcia wniosku.

Burmistrz mówiła na posiedzeniu rady  29 kwietnia, że ​​Toronto i Brampton zezwalają muzułmanom na nawoływania, tymczasem radni Brampton głosowali w tej sprawie dopiero 6 maja.

 

Radni Mississaugi zgodzili się ostatecznie przekazać kwestię transmitowania “wyrazów wiary” do komisji po zakończeniu pandemii, nie jest wykluczone więc, że nawoływanie w okresie Ramadanu pozostanie z nami na stałe.

A  co z biciem w dzwony w katolickich kościołach?