CRA jest w stanie wykryć, że ktoś niesłusznie pobiera zasiłki wypłacane w czasie pandemii – jednak takie wykrycie nie nastąpi zbyt szybko. Mimo że politycy, wśród nich premier Justin Trudeau, mówią o sprawdzaniu uczciwości Kanadyjczyków, to w praktyce będzie to możliwe podczas składania rozliczeń podatkowych za rok 2020 – czyli w 2021.

Wyżsi urzędnicy z agencji podatkowej anonimowo ujawnili kilka sposobów wykrywania potencjalnych nadużyć. Zdaniem jednego z nich nawet 2-3 proc. osób otrzymujących federalne zasiłki kryzysowe może je dostawać nienależnie (przeciętnie w programach rządowych jest to mniej niż 1 proc.). Kanadyjczycy, którzy niesłusznie pobierają zasiłki, będą musieli oddać pieniądze, choć możliwe że dodatkowe kary ich nie spotkają. Wiele osób, które dostają i CERB, i EI, dostają je przez pomyłkę. Inne przypadki, to np. osoby, które otrzymują CERB, a znalazły pracę.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jeśli chodzi o wykrywanie oszustw, to po pierwsze CRA będzie bardziej szczegółowo pytać pracodawców o osoby zatrudnione. Normalnie pracodawcy podają, ilu pracownikom wypłacali wynagrodzenia w ciągu całego roku, ale za bieżący rok będą mieli podać liczbę pracowników w poszczególnych miesiącach pandemii.

Osoby otrzymujące CERB powinny przestać pracować z powodu pandemii. Mogą jednak zarobić do 1000 dol. miesięcznie i wciąż pobierać zasiłek.

Mając w styczniu lub lutym przyszłego roku dane od pracodawców z formularzy T4, urząd podatkowy porówna je z tym, co we wnioskach o zasiłki deklarowali pracownicy.

Urzędnicy od niedawna mają też nową procedurę weryfikacyjną stosowaną w przypadkach oznaczonych jako “wysokiego ryzyka”. Na przykład osoby starsze, które wnioskują o CERB, są proszone o dodatkowe informacje. Urząd upewnia się, czy takie osoby rzeczywiście miały pracę, którą mogły stracić.

W przypadkach “wysokiego ryzyka” wnioskodawcy są proszeni o kontakt z bezpłatną infolinią.

Wszystkie aplikacje są sprawdzane automatycznie, czy nie złożono ich w imieniu osób zmarłych, nieletnich poniżej 15 roku życia lub pozbawionych wolności, osadzonych w więzieniach federalnych.

W poneidziałek na stronie CRA wśród opcji dostępnych przez “My CRA account” pojawiła się możliwość zwrotu niesłusznie wypłaconych zasiłków. Pierwszego dnia po udostępnieniu takiej możliwości dokonano prawie 15 000 zwrotów.

Do 10 maja złożono ponad 7,8 miliona wniosków o CERB.