Premier Justin Trudeau ogłosił rozszerzenie kryteriów kwalifikowalności do wypłat z Canada Emergency Business Account (CEBA). Po zmianach  więcej właścicieli małych przedsiębiorstw ma mieć możliwość skorzystania z rządowych pożyczek bezodsetkowych. Fundusze mają pomóc w pokryciu kosztów utrzymania firmy w czasie pandemii, gdy dochody są znacznie niższe. Pieniądze będą dostępne dla osób, które są jedynymi właścicielami przedsiębiorstwa i czerpią dochód bezpośrednio z prowadzonej działalności, a także dla przedsiębiorstw, których działalność jest zależna od umów z podwykonawcami, oraz dla biznesów rodzinnych, w których wypłaty odbywają się raczej na zasadzie dywidendy niż pensji.

Aby uzyskać dostęp do CEBA, wnioskodawca o dochodzie niższym niż 20 000 dolarów musi mieć: konto biznesowe w instytucji finansowej uczestniczącej w programie, numer przedsiębiorcy nadawany przez Canada Revenue Agency, złożone rozliczenia podatkowe za lata 2018 i 2019 oraz łączna kwota kwalifikowalnych wydatków, których pokrycia nie można przełożyć w czasie, wynosi od 40 000 do 1,5 miliona dol. (mogą to być takie wydatki jak czynsz, podatek od własności, opłaty za prąd, wodę czy ubezpieczenie).

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wydatki będą weryfikowane przez audytorów rządowych.

Szczegóły wdrożenia nowych zasad mają być podane w ciągu kilku dni. Do tej pory ponad 600 000 małych przedsiębiorstw skorzystało z CEBA. W ramach CEBA można otrzymać pożyczkę w wysokości do 40 000 dolarów, której spłata może być częściowo umorzona (umorzenie 25 proc., jeśli spłata nastąpi do 31 grudnia 2022 roku).