Canadian COVID-19 Accountability Group domaga się, by rządy publikowały i domyślnie udostępniały najważniejsze dane związane z pandemią, tak by obywatele mieli ogląd sytuacji w kraju. Ujawniane dokumenty mają dotyczyć egzekwowania przepisów z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, badań naukowych, kontraktów, grantów i pożyczek udzielanych firmom i organizacjom.

W skład Canadian COVID-19 Accountability Group weszli prawnicy, pracownicy wyższych uczelni i przedstawiciele takich organizacji jak Whistleblowing Canada Research Society czy Anti-Corruption and Accountability Canada.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Grupa w nowo opublikowanym raporcie pisze, że pandemia wymagała szybkich działań politycznych i finansowych, jednak instytucje publiczne i podmioty prywatne nie zawsze dbały o zachowanie pełnej przejrzystości swoich poczynań. W podobnym tonie niedawno wypowiadała się federalna komisarz ds. informacji Caroline Maynard. Koalicja domaga się ponadto zapewnienia ochrony osobom, które zgłaszałyby uchybienia instytucji publicznych i prywatnych prowadzące do naruszenia bezpieczeństwa czy niewłaściwego korzystania ze środków publicznych. Proponuje również powołanie rzecznika, który doradzałby obywatelom pragnącym zgłosić takie uchybienia.