Gospodarka USA skurczyła się w drugim kwartale o rekordowe 32,9 proc. To dane annualizowane, czyli przedstawiające zmianę kwartalną w stosunku rocznym. Nigdy wcześniej żaden kryzys nie wywołał tak dużego tąpnięcia w gospodarce USA w tak krótkim czasie. Ze wstępnych danych przedstawionych przez Departament Handlu wynika, że konsumpcja zmniejszyła się w drugim kwartale aż o 34,6 proc. a inwestycje biznesowe spadły o 27 proc.

Również Produkt krajowy brutto Niemiec załamał się w II kwartale o 10,1 proc., po spadku o 2,2 proc. w I kwartale br. To skutek walki z pandemią Covid-19.
To największy spadek PKB Niemiec w ujęciu kwartał do kwartału w historii tych danych, sięgającej 1970 r. Ekonomiści przeciętnie spodziewali się nieco tylko mniejszego załamania gospodarki, o 9 proc.

Niemcy jako jedno z pierwszych państw UE rozpoczęły znoszenie ograniczeń aktywności ekonomicznej, wprowadzonych w celu stłumienia pandemii, co już w maju zaowocowało wyraźnym ożywieniem. Zdaniem analityków w III kwartale można oczekiwać zdecydowanego wzrostu PKB Niemiec, choć raczej będzie on mniejszy niż spadek w II kwartale.

Tymczasem w lipcu gospodarka Chin kontynuowała silne ożywienie po wstrząsie koronawirusowym, ale eksperci tam również ostrzegali, że wyzwania pozostają
Oficjalny indeks zakupów w przemyśle (PMI) wyniósł w lipcu 51,1, a odczyt powyżej 50,0 oznacza wzrost produkcji fabrycznej. Wskaźnik PMI dla przemysłu poza przetwórstwem wyniósł 54,2, przy czym oba badania wskazują obecnie pozytywne prognozy na pięć kolejnych miesięcy

Prezydent Xi Jinping twierdzi, że szybkie ożywienie gospodarcze Chin po pandemii dowiodło skuteczności systemu rządzenia w tym kraju.

Gospodarka Chin wzrosła o 3,2 procent w drugim kwartale 2020 roku, po spadku o 6,8 procent w pierwszych trzech miesiącach roku.
PMI to miernik nastrojów, przeprowadzany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli fabryk i menedżerów ds. zakupów. Oferuje wczesne podsumowanie stanu chińskiej gospodarki w nadchodzącym miesiącu, wypytując operatorów o takie kwestie, jak zatrudnienie, zamówienia eksportowe i zapasy.

PMI, który wyniósł w lipcu 54,1 z 53,4 w czerwcu, sygnalizuje szeroką, choć stopniową stabilizację w całej chińskiej gospodarce.
Stoi to w wyraźnym kontraście z danymi ekonomicznymi z innych wiodących gospodarek na całym świecie.

Handel wykazał silne ożywienie w czerwcu. Eksport Chin wzrósł w czerwcu o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy import wzrósł o 2,7 proc.