Kuratorium szkół katolickich z region Dufferin-Peel mówi, że pójdzie śladem kuratorium z regionu York i zacznie łączyć nauczenie wirtualne z normalnymi lekcjami w klasie. Region York wyjaśnił, że będzie przechodzić z modelu zdalnego na hybrydowy ze względu na braki personalne.

Dyrektor ds. edukacji DPCDSB, Marianne Mazzorato, powiedziała, że uczniowie chodzący na tradycyjne lekcje i ci, którzy uczyli się wirtualnie, będą teraz mieć te same zajęcia. Osobna wirtualna szkoła przestanie istnieć. Mazzorato dodała, że w ten sposób wszyscy uczniowie będą mieć dostęp do tych samych programów i bez problemu będą mogli przechodzić z nauczania zdalnego na naukę w klasie.

Przed zmianą kuratorium planowało reorganizację zajęć w szkołach, ponieważ coraz więcej rodziców przepisywało swoje dzieci na naukę zdalną. W klasach brakowało uczniów. Częste zmiany w trybie nauczania nie są dobre, ani dla uczniów, ani dla nauczycieli, mówiła Mazzorato. Zmiana wejdzie w życie w przyszłym miesiącu. Uczniowie mogą być przypisani do innych klas niż do tej pory.

W York Catholic District School Board nowy model zostanie wprowadzony 14 października.

Jill Toffoli, której dzieci uczą się zdalnie w szkole prowadzonej przez kuratorium regionu York, zmiana się nie podoba. Mówi, że najpierw cały plan dnia był ustawiany pod zdalne lekcje, a teraz trzeba będzie wszystko zmieniać. Poza tym dzieci uczące się zdalnie mogą się teraz czuć wykluczone i na gorszej pozycji niż koledzy i koleżanki uczestniczący w tej samej lekcji w rzeczywistej klasie.