Od 32 lat wskaźnik aborcji w Izraelu nadal maleje, ponieważ liczba kobiet ubiegających się o aborcję spadła z 18,6 na 1000 w 1988 do 8,4 na 1000 w 2019 w przypadku kobiet w wieku od 15 do 49 lat.

Według nowych danych izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego (CBS), spadki skierowań do komisji aborcyjnych, których zgoda jest wymagana przed dokonaniem procedury, pokazują, że liczba kobiet proszących o aborcję spada cały czas od 1988 roku.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W ostatnim roku, za który dostępne są dane, 2019 r., 17688 kobiet w Izraelu zażądało aborcji za pośrednictwem komisji. 99,4% tych wniosków zostało zatwierdzonych, a 106 odrzuconych.

CBS ujawnia również znaczne zróżnicowanie wskaźnika aborcji w zależności od wyznania. Druzowie (mniejszość religii Abrahama) i muzułmanie mają najniższy wskaźnik skierowań do aborcji w Izraelu, odpowiednio 5,6 i 6,2 skierowań na 1000 osób. Za nimi są chrześcijańscy Arabowie z 8,4 i Żydzi z 8,9 skierowań na tysiąc kobiet. Najwyższy wskaźnik skierowań, wynoszący 10 na 1000 kobiet, odnotowano wśród niezrzeszonych lub niereligijnych i niearabskich chrześcijan.

Sharon Orshalimy, doktorantka na Uniwersytecie Ben-Guriona w Negev, powiedziała że istnieje wiele powodów, dla których ogólne wskaźniki skierowań do komisji aborcyjnych są niższe. Podczas gdy bezwzględna liczba aborcji pozostała mniej więcej na stałym poziomie, ogólna populacja wzrosła, więc proporcja aborcji do urodzeń żywych spadła.

Ponadto w Izraelu, gdzie aborcja została oficjalnie zalegalizowana w 1977 roku, aborcja może być legalnie przeprowadzona tylko w określonych okolicznościach i za zgodą komisji. Orshalimy sugeruje, że biurokracja związana z aborcją sama w sobie tworzy dodatkową barierę, obniżając tym samym wskaźnik.

W komisji aborcyjnej są zwykle trzy osoby: dwóch lekarzy, z których jeden jest położnikiem / ginekologiem oraz pracownik socjalny. Prawo izraelskie wymaga, aby przynajmniej jedna z tych trzech osób była kobietą.

Grupa może wyrazić zgodę na zabieg medyczny tylko pod następującymi warunkami: pacjent ma mniej niż 18 lat lub więcej niż 40 lat; ciąża jest poza małżeństwem; dziecko jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa; życie matki jest zagrożone; kontynuacja ciąży spowodowałaby stres psychiczny lub fizyczny; albo dziecko miałoby poważne problemy zdrowotne.