Służby policyjne Toronto Peel Hamilton, Kingston, North Bay, Sudbury i wielu innych miejscowościach nie będą przeprowadzać zatrzymań samochodów ani osób prywatnych do kontroli w celu ustalenia, dlaczego ludzie przebywają poza miejscem zamieszkania. Uprawnienie takie zostało im przyznane  przez rząd Ontario w ramach nowych środków antypandemicznych.

Funkcjonariusze nie będą egzekwować tych nakazów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W wielu miejscowościach decyzję taką poparły miejscowe władze municypalne.

Nowe środki wymagałyby od obywateli podania kontrolującemu funkcjonariuszowi adresu domowego i celu przebywania poza miejscem zamieszkania. Policja otrzymała również prawo do zatrzymywania pojazdów w celu ustalenia powodu opuszczenia miejsca zamieszkania przez daną osobę.