Kierownictwo Ontario’s Public Service (OPS) uważa, że prowincyjna służba publiczna jest „rasistowska” i zbudowana na „białej supremacji”. W zeszły czwartek do wszystkich pracowników rządowych został wysłany e-mail z przeprosinami za kulturę pracy w służbie publicznej. Pismo zostało podpisane przez wiceministrów odpowiedzialnych za ontaryjską służbę publiczną, a do tego dołączono raport sporządzony przez stronę trzecią.

Szef OPS Steven Davidson napisał w mailu, że jest mu przykro z powodu rasizmu w służbie publicznej. „Społeczeństwo, w którym żyjemy, jego historia, kultura i instytucje, zostało ukształtowane przez kolonializm, niewolnictwo, rasizm i ksenofobię”. Stwierdził, że ontaryjska służba publiczna preferowała ludzi białych, a ograniczała możliwości osób pochodzących z mniejszości rasowych.

W załączonym raporcie przygotowanym przez stronę trzecią można nawet przeczytać, że OPS była niechętna wobec mniejszości rasowych. Z przeprowadzonych rozmów często wynikało, że organizacja była z gruntu rasistowska.

Ani w mailu, ani w raporcie nie podano danych statystycznych odnośnie struktury zatrudnienia w służbie publicznej. Ostatnie dane pochodzą z roku 2019 i wydaje się, że wcale nie jest tak źle. Kobiety, które stanowią 48,3 proc. wszystkich osób pracujących w Ontario, stanowią również 58,8proc. pracowników służb publicznych. Zajmują tam 51,1 proc. stanowisk kierowniczych. Dalej osoby LGBTQ+, 2,7 proc. wszystkich osób pracujących w Ontario, stanowią aż 11,8 proc. pracowników publicznych, w tym 12,5 proc. kierownictwa.