Minister imigracji Marco Mendicino przypomniał, że Kanada otworzyła dla obywateli Hong Kongu dwie nowe możliwości uzyskania stałej rezydencji. Ma to dotyczyć osób, które już przebywają w Kanadzie i tutaj pracują lub kończą studia.

Rząd federalny jest „wielce zaniepokojony”sytuacją w Hong Kongu, narzucaniem chińskiego prawa o bezpieczeństwie narodowym oraz łamaniem praw człowieka. Ottawa wyraża solidarność z mieszkańcami Hong Kongu.

Osoby, które chcą uzyskać status stałego rezydenta w ramach nowego programu, muszą aktualnie posiadać rezydencję czasową w Kanadzie. Do tego dochodzą określone wymagania dotyczące języka, edukacji i pracy. Aplikant musi złożyć wniosek przebywając w Kanadzie, a także musi być w kraju w momencie przyznania mu stałej rezydencji.

Aplikanci będą w dalszym ciągu sprawdzani pod względem spełniania zwykłych wymogów imigracyjnych.

Pierwszy nabór wniosków otwarto w lutym tego roku.