Miasto Milton przypomina mieszkańcom, aby zachowywali ostrożność przy stawach wód burzowych w związku z czym umieszczono wokół nich nowe znaki.

Przypominają one mieszkańcom, aby powstrzymywali się od pływania, wędkowania, pływania łódką i zaśmiecania tych stawów.

Stawy do zarządzania wodami opadowymi to sztuczna infrastruktura, która jest budowana w celu zbierania opadów deszczu i spływów wód powierzchniowych, zgodnie z wymogami przepisów Ministerstwa Środowiska, Ochrony i Parków (MECP).

Gdy woda deszczowa wpływa do stawu i wypełnia go podczas opadów  zanieczyszczenia osadzają się na dnie. Gdy staw wypełni się do swojej pojemności, woda wylewa się, co z kolei ogranicza powodzie i erozję lokalnych cieków wodnych.

Oprócz ograniczania powodzi, stawy te mają kilka innych zalet. Stanowią stworzone przez człowieka siedlisko dzikiej przyrody,   przestrzeń do spacerów i obserwacji ptaków oraz chronią środowisko naturalne i zapewniają ochronę przeciwpowodziową.

Przypomina się mieszkańcom, że  podczas burz poziom wody tych zbiorników może szybko się zmieniać .

 

więcej informacji tutaj