Kolejny felieton z pobytu na kwarantannie, tym razem Andrzej Kumor konstatuje, że tego rodzaju automatycznie kontrolowany areszt domowy z pewnością ma przyszłość w systemie nowego prawa Kanady, choćby jako ograniczenie wolności osób “zradykalizowanych”.