Okręgowe Kuratorium Szkół Katolickich Waterloo (WCDSB) prowadzi ankietę, w której dzieci w wieku 9 lat mają odpowiedzieć na pytania dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Badanie nosi nazwę Student Equity Census Survey 2021 . Według kuratorium  „celem   jest wyeliminowanie rasizmu systemowego i zwiększenie równości rasowej w WCDSB”. Inicjatywa odwołuje się do ustawy antyrasistowskiej z 2017 r. , która daje instytucjom publicznym prawo do zbierania danych osobowych w celu pozyskania  informacji o różnorodności rasowej.

„Wyniki i analiza spisu pozwolą nam lepiej zrozumieć różnorodność uczniów w WCDSB oraz kulturowy, społeczny i demograficzny skład naszych szkół” – twierdzi kuratorium.

Ankieta zawiera serię pytań, które nie mają nic wspólnego z rasą, a natomiast pytają dzieci o uczucia i orientację seksualną.

Jedno z pytań, które zostanie zadane dziewięcioletnim dzieciom, prosi respondenta o określenie, jakiej są płci, a starsi uczniowie proszeni są o określenie, czy ich płeć jest taka sama, jak płeć, która została im przypisana przy urodzeniu — insynuując, że mogą być różne. Ten sam blok pytań zawiera definicję, która stwierdza: „Tożsamość płciowa odnosi się do wewnętrznego poczucia osoby lub poczucia bycia kobietą, mężczyzną, obydwojgiem, ani lub nigdzie w spektrum płci, co może, ale nie musi być takie samo jak czyjaś płeć biologiczna”.

Obecnie w Ontario uczniowie uczą się programu edukacji seksualnej w ramach wychowania fizycznego, który został ogłoszony przez rząd Douga Forda w 2019 roku. Ford obiecał przedstawić mniej radykalny program, który miał być odejściem od poprzedniej wersji, jednak kiedy   rząd opublikował nowy program w 2019 r., krytycy twierdzili, że nie zmienił się on znacząco. W wersji Douga Forda małe dzieci wciąż są uczone nowej teorii płci.

 

za lifesite