Kanadyjskie Neo Lithium Corp. zgodziło się na przejęcie przez Xijin Mining Group Co., Ltd., chińskie przedsiębiorstwo stanowiące własność skarbu państwa. Wartość transakcji ma wynosić 960 milionów dolarów.

Neo Lithium mieści się w Toronto i rozwija kopalnię litu w Argentynie. Dąży do zaopatrywania w lit sektora produkującego samochody elektryczne (lit używany jest w akumulatorach). W 2019 roku przewidywano, że kopalnia może przynieść 50 proc. zwrot nakładów inwestycyjnych, gdy już zacznie produkcję.

Na początku roku rząd federalny stwierdził, że lit – w okolicznościach rosnącej presji na przechodzenie na samochody elektryczne – jest minerałem niezbędnym dla gospodarki.

Proponowane przejęcie Neo Lithium byłoby drugim przypadkiem przejęcia kanadyjskiego przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem litu przez firmę wydobywczą z Chin. Pod koniec września Millennial Lithium Corp. z Vancouver zgodziło się na przejęcie przez Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. za sumę 376 milionów dolarów.

Wszystkie przejęcia kanadyjskich firm są przedmiotem wstępnego sprawdzenia bezpieczeństwa wykonywanego przez Ottawę. Jeśli rząd federalny uzna, że transakcja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, zlecane jest wykonanie bardziej szczegółowej analizy w oparciu o sekcję 25.3 Investment Canada Act (ICA).

Wesley Wark z Center for International Governance Innovation w Waterloo, Ont., ocenia, że obie transakcje będą skierowane do przeglądu w oparciu o ICA. Jego zdaniem szczególny nacisk będzie położony na możliwość przejęcia przez Chiny kanadyjskiej własności intelektualnej. Spodziewa się też konsultacji z USA.

W zeszłym roku Ottawa i Waszyngton przyjęły wspólny plan dotyczący krytycznych minerałów. Oba rządy zobowiązały się do tworzenie bezpiecznego krajowego łańcucha dostaw surowców do akumulatorów. Obecnie Kanada należy do głównych graczy jeśli chodzi o wydobycie litu i kobaltu.