We wto­rek przy Cen­trum Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze sta­nął cokół “Spi­ra­li Zwycięstwa”

Spi­ra­la Zwy­cię­stwa roz­po­czę­cie budowy

 

 

;(