Ontario zamierza zaostrzyć zasady dla agencji i firm zajmujących się rekrutacją pracowników z zagranicy.

Źródła z prowincyjnego ministerstwa pracy podają, że plany obejmują obowiązkowe licencjonowanie agencji, przez co prowincja zyska narzędzie umożliwiające zamykanie tych, które łamią standardy zatrudnienia. Ponadto ma być powołany zespół inspektorów, którzy zajmą się przypadkami nielegalnego postępowania z pracownikami i odzyskiwaniem niewypłaconych pensji. Minister pracy, Monte McNaughton, określa zmiany jako przywracanie równowagi między pracownikami i “wielkim biznesem”. Wcześniej McNaughton podkreślał, że chce przede wszystkim położyć kres wykorzystywaniu pracowników zagranicznych, zabieraniu im paszportów i płaceniu im stawek niższych niż minimalne. Określił to mianem nowoczesnego niewolnictwa.

W Ontario działa ponad 2000 agencji ściągających setki tysięcy pracowników tymczasowych do prac sezonowych i krótkoterminowych w turystyce, rolnictwie czy pracy biurowej. Podczas kampanii kontrolnej przeprowadzonej przez ministerstwo pracy w latach 2020-21 skoncentrowanej na agencjach rekrutujących pracowników do domów opieki, na farmy, do przetwórni żywności i magazynów, inspektorzy znaleźli dowody niewypłacenia wynagrodzeń w łącznej kwocie 3,3 miliona dolarów.