Rząd Ontario ma nadzieję złagodzić niedobór siły roboczej w prowincji, wprowadzając ustawę, która ułatwiłaby wykształconym za granicą specjalistom i handlowcom znalezienie pracy w wybranych przez nich dziedzinach.

Minister pracy Monte McNaughton powiedział, że rząd zamierza zaproponować przepisy, które pomogłyby usunąć główne bariery, na jakie napotykają imigranci poszukujący pracy w Ontario.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jedną z takich barier jest wymóg kanadyjskiego doświadczenia zawodowego, które imigranci muszą wykazać, próbując uzyskać licencję w takich dziedzinach, jak prawo, księgowość, architektura, inżynieria, elektryka i hydraulika.

McNaughton powiedział, że proponowane zmiany będą miały zastosowanie do niektórych zawodów wymagających kwalifikacji i zawodów regulowanych poza sektorem opieki zdrowotnej.

„Chcę stworzyć wyraźną ścieżkę dla nowych Kanadyjczyków, aby w pełni zastosowali swoje umiejętności tutaj, w Ontario. Proponuję zmiany, które, jeśli zostaną wprowadzone, naprawdę usuną bariery dla imigrantów, z którymi często się spotykają, kiedy tu przyjeżdżają” – stwierdził McNaughton.

„To naprawdę pierwsze tego rodzaju ustawodawstwo w kraju. To odważne działanie, aby obalić te bariery i przyspieszyć proces, aby imigranci mogli wykorzystać swój talent tutaj w Ontario i ostatecznie zarobić większe pensje dla siebie i swoich rodzin ”.

Około 293 000 miejsc pracy w Ontario jest nieobsadzonych, a siła robocza się starzeje. Według rządu, w Ontario w 2016 roku, tylko jedna czwarta imigrantów wyszkolonych za granicą w zawodach regulowanych pracowała na stanowiskach odpowiadających ich poziomom kwalifikacji.

McNaughton nazwał wymóg kanadyjskiego doświadczenia zawodowego „niesprawiedliwością” wobec imigrantów.

Zapewnił, że proponowane zmiany nie obniżą standardów bezpieczeństwa w żadnej dziedzinie.

„W systemie jest wiele kontroli i mechanizmów równowagi. Ufam organom regulacyjnym. Zapewniają, że nowi Kanadyjczycy są testowani. Mają odpowiednie kompetencje i umiejętności do wykonywania pracy nwet bez wymogu kanadyjskiego doświadczenia.

McNaughton powiedział, że zdrowie i bezpieczeństwo jest dla niego najwyższym priorytetem, a jeśli organy regulacyjne chcą wyjątków od proponowanych przepisów, mogą się o nie ubiegać.

W komunikacie prasowym rząd powiedział: „Obecnie imigranci wykształceni międzynarodowo napotykają wiele przeszkód w uzyskaniu licencji w swojej dziedzinie, w tym niesprawiedliwe wymagania dotyczące kanadyjskiego doświadczenia zawodowego, niepotrzebne, powtarzalne i kosztowne testy językowe oraz nierozsądny czas przetwarzania”.

Aby pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru siły roboczej, rząd chce:

Wyeliminować kanadyjskie wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego dotyczące rejestracji i licencjonowania zawodowego

Zmniejszyć „uciążliwe” wymogi testów biegłości językowej, aby ludzie nie musieli przechodzić kilku testów w celu uzyskania  zawodowej.

Zezwolić kandydatom na szybszą rejestrację w ich zawodach, gdy pojawiają się sytuacje nadzwyczajne, takie jak pandemia, które stwarzają pilne potrzeby kadrowe w niektórych zawodach.

Zapewnić  że proces licencjonowania zostanie zakończony w odpowiednim czasie

McNaughton powiedział, że zawody, które obejmie ustawa, to  inżynierowie, architekci, hydraulicy, elektrycy, księgowi, fryzjerzy, nauczyciele i wychowawcy przedszkolni.

Imigranci stanowią 33 procent siły roboczej Ontario.